Fuld gang i Femern-forberedelserne

Europa

03/10/2018 17:00

Jens Villemoes

Forberedelserne til Femern-byggeriet er i fuld gang i Rødbyhavn.

Adgangsveje, vandledninger, nedrivning, arkæologiske undersøgelser og flytningen af en sø.

Det er blot nogle af de mange aktiviteter der er i gang i Rødbyhavn som en del af forberedelsen til det store Femern-byggeri.

Vi har oplevet stor interesse fra virksomheder og entreprenører, som gerne vil udføre de opgaver, der løbende sættes i gang.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Forligskredsen bag den faste forbindelse mellem Lolland og Femern besluttede i foråret at fremrykke investeringer for godt 400 mio. kroner til forberedende anlægsaktiviteter, der skal sikre, at tunnel-byggeriet kan begynde, når der er grønt lys fra Tyskland.

Det er vigtigt, for det betyder, at vi kan udnytte tiden frem til byggestart bedst muligt.

Vi har valgt at opdele byggemodningsopgaverne i en række mindre entrepriser, så mindre og mellemstore lokale virksomheder kan få mulighed for at byde på opgaverne samtidig med, at vi som bygherreselskab får flere kvalificerede bud at vælge i mellem.

Det er vi lykkes ganske godt med.

I den kommende tid er det især arkæologerne fra Museum Lolland-Falster, der trækker i de gule veste på den kommende byggeplads øst for Rødbyhavn.

Det er vigtigt, at byggepladsen er grundigt undersøgt for eventuelle fortidsfund, før tun-nelentreprenørers store gravemaskiner rykker ind. I begyndelsen af det nye år vil vi begynde at nedlægge Strandholm Sø, som i dag ligger lige der, hvor biler og tog skal køre ned i tunnelen i fremtiden.

Derfor flytter vi søen uden for byggepladsen til en ny placering øst for Hyldtofte. Den nye sø bliver lige så stor, og sammen med lokale sportsfiskere ”genhuser” vi fiskene, for på den måde at sørge for, at naturen ikke kommer under pres.

Når tunnel-arbejdet er på sit højeste, vil op imod 3.000 tunnelarbejdere være beskæftiget på byggepladsen, der bliver en meget stor arbejdsplads.

et forberedende arbejde er derfor kun en lille forsmag på det, der venter. Det har taget noget tid at forberede byggeriet, men kommer man forbi området i den kommende tid, vil man ikke være i tvivl om, at Nordeuropas største byggeplads er ved at tage form – og at Femern-tunnelen er godt på vej.

Mest Læste

Annonce