Nye vandboringer leverer vand til Femern-byggeriet

Infrastruktur

16/7/18 12:15

Jens Villemoes

Lolland Kommune har givet tilladelse til indvinding af vand fra tre nye vandboringer, der skal levere størstedelen af det nødvendige vand til Femern-byggeriet.

I forbindelse med byggeriet af Femern-tunnelen skal der bruges store mængder vand til produktion af de millioner af kubikmeter beton, som tunnelen skal bygges af.

Lolland Kommune har nu udstedt tilladelse til, at vandet kan indvindes fra tre helt nye boringer ved Skåningshave nær Maribo.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Det er forsyningsselskabet Lolland Vand, der står for levering af vandet til byggeriet.

Som forberedelse til det, der bliver Danmarks største byggeprojekt, er der derfor nedlagt en helt ny rørledning fra indvindingsområdet til den kommende byggeplads øst for Rødbyhavn.

Vandet skal primært bruges i den elementfabrik, der vil producere de 73.000 tons tunge beton-elementer, der udgør Femern-tunnelen.

I alt skal der støbes 79 tunnel-elementer, og 10 special-elementer til den 18 kilometer lange Femern-tunnel, der bliver verdens længste af sin slags.

”Femern-tunnelen bygges til at holde i mindst 120 år, og derfor skal vi bruge de bedste råvarer og helt rent vand, så vores beton bliver stærk og modstandsdygtig”, siger Christian Henriksen, myndighedschef i Femern A/S.

For at sikre, at vandindvindingen ikke påvirker forsyningssikkerheden eller miljøet, er der foretaget grundige forundersøgelser af Lollands undergrund, og vandet indvindes derfor næsten 20 kilometer fra byggepladsen i et indvindingsområde, hvor der er tilstrækkelige reserver.

De tre boringer ved Skåningshave ved Maribo kan i alt levere 350.000 kubikmeter vand om året til byggeriet. Byggeriet af Femern-forbindelsen ventes at tage 8,5 år.