Forslag til finanslov: Danmark i vækst og balance

Politik

27/08/2013 07:34

Freja Eriksen

Regeringen fortsætter de massive investeringer i job til danskerne i forslaget til finanslov for 2014. Den samlede finanspolitik i 2014 forventes således at understøtte den private beskæftigelse med 15.000 personer næste år, og aktiviteten bliver knap ½ pct. BNP højere, end den ellers ville være. De offentlige investeringer udgør 44 mia. kroner i 2014, og øges således med knap 3 mia. kroner i forhold til 2013.

Samtidig bevares tilliden til dansk økonomi. Regeringen understøtter vækst og beskæftigelse, inden for en ansvarlig ramme, hvor tilliden til dansk økonomi ikke sættes over styr, og hvor kravene i budgetloven og finanspagten overholdes.

Finansminister Bjarne Corydon understreger, at regeringen med sit forslag til finanslov finder den rette balance mellem at investere for at træde hjulene i gang i Danmark og fortsætte en ansvarlig kurs, der fastholder tilliden til dansk økonomi.

Vi ser nu tegn på et stemningsskifte i økonomien, og det er naturligvis opløftende. Men vi kan ikke tage opsvinget for givet. Derfor fortsætter regeringen med at skubbe på økonomien, så væksten får fat og flere danskere får et arbejde at stå op til. I alt betyder den samlede finanspolitik, at vi understøtter den private beskæftigelse med 15.000 personer i 2014.

Men regeringens politik er afbalanceret. Vi stimulerer økonomien så meget vi kan, uden at gamble med tilliden til dansk økonomi og med den rekordlave rente, der både gavner familiernes økonomi og virksomhedernes investeringer, siger Bjarne Corydon.

Læs også: KL: Et forsigtigt finanslovsforslag

Med finanslovforslaget afsættes der i alt 1,5 mia. kroner i 2014 til et markant løft af sundhedsvæsenet og en satspulje på 350 mio. kroner i 2014, der bl.a. forbedrer forholdende for handicappede og psykisk syge.

Udgifter til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og SU udgør 54,4 mia. kroner i 2014 og løftes dermed med 2,3 mia. kroner i forhold til i år. Hertil kommer knap 21 mia. kroner i 2014 til forskning.

Endelig afsættes der 75 mio. kroner årligt til kampen mod social dumping og 200 mio. kroner årligt til at styrke den grønne omstilling.

Selvom det er hårde tider, insisterer regeringen på at sikre et stærkt fællesskab, hvor vi tager hånd om de svage, og sikrer de bedste behandlinger til patienterne på vores sygehuse. Samtidig investerer vi i det, vi skal leve af i fremtiden – uddannelse og forskning, siger finansminister Bjarne Corydon.

Finansloven for 2014 lægger op til en moderat vækst i det offentlige forbrug på ½ pct. af BNP. Det betyder, at det vil være muligt at ansætte op imod 2.000 i den offentlige sektor.

Læs pjecen "Vækst og balance, finanslovforslaget 2014" her.

Læs mere om Budgetoversigt 2, august 2013 her.

Få adgang til hele finanslovforslaget 2014 her.

Få adgang til finanslovsdatabasen her.

Læs om finansloven på 4 minutter her.

Mest Læste

Annonce