Styr på økonomien

Ledelse

26/08/2014 14:50

Suleman Haider

Der skal være styr på økonomien både på kort og langt sigt. Med forslag til finanslov for 2015 fastholder regeringen den ansvarlige linje i økonomien både på kort og langt sigt. Det giver stabilitet og ro om renten for danske borgere og virksomheder.

Regeringen har fra sin første dag ført en ansvarlig økonomisk politik. Med efterlevelsen af EU-henstillingen og den nye budgetlov har vi fået sunde offentlige finanser. 

Det har været en central prioritet for regeringen, at Danmark opfyldte hovedkravet i EU-henstillingen om, at Danmark holdbart skal bringe det faktiske offentlige underskud under 3 pct. af BNP. 

EU har i juni 2014 ophævet Danmarks henstilling. Regeringen har dermed opfyldt en af sine centrale økonomiske målsætninger ved at føre en sund og ansvarlig krisepolitik. Det styrker troværdigheden om dansk økonomi og er dermed med til at sikre job og velfærd til fremtidige generationer.

På den såkaldte strukturelle saldo skønnes underskuddet at udgøre 0,5 pct. af BNP i 2015, mens underskuddet på den faktiske saldo i 2015 skønnes at udgøre 3,0 pct. af BNP. Disse skøn går helt tæt til de finanspolitiske grænser i budgetloven og EU’s Stabilitets- og Vækstpagt.

I den aktuelle situation, hvor dansk økonomi fortsat er et stykke fra at være oppe i fulde omdrejninger, går vi dermed stadig helt tæt op ad de finanspolitiske grænser for at understøtte økonomien. Det sker blandt andet via et fortsat højt niveau for de offentlige investeringer fra 2015 og frem.
 

Regeringen understøtter økonomien mest muligt - inden for en ansvarlig ramme

Samlet set fortsætter regeringen i 2015 sin ansvarlige politik med at holde styr på den offentlige økonomi. Samtidig understøtter finanspolitikken aktivitet og beskæftigelse mest muligt inden for rammerne af kravene i budgetloven og EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. 

Regeringens ansvarlige økonomiske politik indebærer, at vi kan forsætte med at skabe bedre velfærd samt flere job og dermed bidrage til et stærkere fællesskab i Danmark.

Mest Læste

Annonce