Alternativet vil sætte den offentlige sektor fri

Ledelse

24/02/2017 10:00

Henrik Hjortdal

Kun ved at Christiansborg slipper tøjlerne og skaber bedre rammer for autonomi, kan vi puste liv i den offentlige sektor, der i den grad trænger til fornyelse. Det må være ledelseskommissionens hovedopgave, skriver Josephine Fock fra Alternativet.

Det er positivt, at regeringen sætter fokus på ledelse i det offentlige med sin ledelseskommission. Men der er brug for et ambitiøst og gennemgribende opgør med målstyring og new public management, hvis den offentlige sektor skal få mulighed for at løse sine opgaver bedre og hvis det skal være sjovere og mere motiverende at arbejde i den offentlige sektor.

Mens vi venter på Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

Sådan ser vi i hvert fald på det i Alternativet, hvor vi har det som et af vores helt centrale mål at sætte den offentlige sektor fri og genoprette tilliden til de offentligt ansatte. Kun hvis den offentlige sektor bliver fri til at gøre, som den vil, kan vi skabe den fornyelse, som der er så stor brug for i disse år.

Vi skal give plads til nysgerrighed i forhold til, hvordan vi bedst løser opgaverne, mod til at indrette sektoren på nye måder og frihed til at fejle og selv rette op på og lære af de fejl, der må og skal begås, når man forsøger at rykke sig.

Christiansborg og skiftende regeringer har i de seneste år lagt den offentlige sektor og dens ledere i lænker. En stram spændetrøje af ensretning og kontrol er trukket ned over en sektor, der kan, vil og bør gøre det så meget bedre.

I en storm af christiansborgsk mistillid til den lokale eller regionale ledelse har man med den ene lovpakke efter den anden og med regnearksløsninger og kontrolmekanismer paralyseret en offentlig sektor, der sagtens kan og vil selv.

Man har forsøgt at forvandle regionale og lokale ledere til marionetter, der udfører et snævert diktat, i stedet for at give dem frihed til at løse den ledelsesopgave, som de er udpeget og kvalificerede til.

Den går ikke længere. Ikke hvis det står til Alternativet. For os skal ledelseskommissionen tage magten fra Christiansborg og give den til lederne rundt omkring i den offentlige sektor. Det er der brug for. Det er lederne, der kender udfordringerne bedst. Ikke os på Christiansborg. Det kan sikkert føles som et kontroltab for mange af mine kolleger på Christiansborg, men jeg er overbevist om, at det er vejen frem.

Jeg håber derfor, ledelseskommissionen tager langt bredere fat, end det er lagt op til regeringsgrundlaget. Samtidig håber jeg, at man giver det offentlige mulighed for og plads til hele tiden at genopfinde sig selv, så man matcher de meget skiftende udfordringer, vi kan se i horisonten. Her skal borgerne og organisationerne inddrages. For det nytter heller ikke at de offentlige ledere bygger nye elfenbenstårne. Nej, løsninger skal findes lokalt – og med input fra lokale.

Når det er sagt, glæder jeg mig til at bliver klogere på, hvad regeringen mere præcist vil med ledelseskommissionen. Og jeg håber, vi får en god og bred debat om, hvordan den offentlige sektor bliver endnu bedre, end den er i dag – på trods af det kontrolregime, Christiansborg har udsat den for.

Mest Læste

Annonce