Debatmøde tog djøfisering helt alvorligt

Ledelse

04/03/2016 07:35

Henrik Hjortdal

Poppet, siger nogen om begrebet djøfisering. Dæmoniserende, siger andre. Debatmøde var dog enig om at det beskriver en virkelighed, som nogen oplever.

FORUM holdt 10.02. debatmøde om begrebet DJØFISERING. Kan man nu tage det begreb alvorligt, var nogens skepsis forud for mødet. Poppet og dæmoniserende - siger mange om begrebet. Måske mest djøferne selv, da det jo ikke er for det gode begrebet anvendes.

Første oplæg satte dog noget af det på plads. Medierådgiver Jacob Mollerup havde på infomedia optalt begrebets anvendelse i seneste 3 år. Ikke alene anvendes det mere og mere. Hvad der er noget overraskende for nogen er, at begrebet mest og i stigende omfang anvendes som bidrag i en reel diskussion - kritisk, men på en argumenterende måde. Så var scenen sat til at besvare spørgsmålene - hvilke følger har begrebets anvendelse, og hvilke veje kan vi gå for at løfte debatten og anvende begrebet til noget.

Læs også: Hvordan djøfiseringen opleves i praksis

Professor Steen Visholm fra Center for Organisationspsykolog på RUC brugte psykologien til at pege på løsninger. Djøferne dæmoniseres af "de varme hænder", og bashing går også den modsatte vej.

Dette tema - at faggrupperne i praksis sættes op imod hinanden - gik igen i oplæg og debatten. DJØFiseringsdebatten kan såldes ses som een stor afledningsmanøvre fra diskussioner om hvad der ligger bag begrebets opståen.

Djøfisering står for en eensidig læggen vægt på at styre rent økonomisk, uden nogen bekymring for indholdet i de ydelser der tælles og dokumenteres.

Steen Visholm  foreslog at djøfére og faprofessionelle bør lære af parterapi - ud af collusionen, en ond cirkel der vedligeholder sig selv. Begge parter forstår sig selv som ansvarlige, og det må begge parter så starte med at anerkende. 

Lektor Jacob Alsted - udtrykte, at udviklingen af styringsmetoder og -værktøjer har været så omfattende, at det er svært selv for dem som er undervisere i emnet - som han selv er på Master of Public Governance -  at orientere sig i dem.

Rektor Stefan Hermann fra Metropol efterlyste mere nysgerrighed som løsning. Han karakteriserede det politisk-administrative system i dag som kyklopisk. En kyklop har jo kun eet øje, og det ser kun lovens mål og hensigt, men ingen lov kan implementeres og virke ! uden et institutionelt og professionelt medspil.

Du kan ses kommunikationseksperten Katrine Schumanns blog om samme møde her: http://www.denoffentlige.dk/djoefisering-myte-eller-realitet

Mest Læste

Annonce