Ove Kaj P: Offentligt ansatte må anerkende konkurrencestaten

Ledelse

17/11/2017 07:00

Henrik Hjortdal

Offentligt ansatte må respektere de vilkår, som konkurrencestaten giver, hvis de vil have handlerum. Konkurrencestaten var til debat i Forum netværket for nylig. Ove Kaj Pedersen, Kurt Klaudi og Niels Christian Barkholdt satte scenen.

Debatmøde i netværket FORUM havde for nylig konkurrencestaten på programmet i anledning af en ny bog - Konkurrencestaten og dens kritikere. Ove Kaj Pedersen og to af den offentlige debats mange deltagere, næstformand for Socialrådgiverne Niels Christian Barkholdt og professor Kurt Klaudi Klausen, SDU, debattere og lagde i deres indlæg vægt på offentligt ansattes vilkår i Konkurrencestaten.

Barkholdt pegede på et stigende pres i tempo og kompleksitet, og gav som eksempel området for udsatte børn og unge, hvor både borgere og ansatte er presset af velfærdsstatens styring. Kurt Klaudi mente Barkholdt gav et mistrøstigt billede af den offentlige sektor. Han kunne ikke genkende Barkholdts og dermed socialrådgivernes fremstilling som det generelle billede af tingenes tilstand. Klaudi havde selv været noget skeptisk da Ove Kaj lancerede sin bog, men efterhånden var han overvejende positiv over for denne samtidsdiagnose af noget der HAR fundet sted fra 80`erne og frem, og som har været nødvendig. Nødvendig - mener Klaudi - for at skabe "..en stor, stærk, produktiv, effektiv, nytænkende og fleksibel offentlig sektor".

De forkælede fagprofessionelle

Ove Kaj Pedersen brugte en del af sin indledning til at diskutere det han i flere interviews har omtalt som "forkælede" og "privilegerede" offentligt ansatte. Både Ove Kaj og Klaudi mener, at der er handlerum for offentligt ansatte og ledere, men at det afhænger af respekt for nye vilkår.

LÆS MERE MED OVE KAJ PEDERSEN

Begge adresserede den voldsomme kritik af NPM som ikke mindst er kommet fra offentlige fagprofessioner. Ikke overraskende kalder Ove Kaj Pedersen kritikken forfejlet, fordi NPM i sin vorden har været en nødvendighed som et redningsforsøg af velfærdsstaten. Der var behov for et opgør med de faglige organisationer og de fagprofessionelle, der ikke havde kunnet eller villet påtage sig at disciplinere deres medlemmer, påpegede Ove Kaj Pedersen. 

"Hvad var alternativet," spurgte han og konstaterede, at der har været en en alliance mellem socialdemokratiske og neoliberale holdninger siden 1990'erne. 

Klaudi erklærede sig enig i analysen, at NPM var en redningsaktion, og karakteriserede NPM som en ikke-eentydig form, men en hybrid af flere styringsformer som må stadig udvikles og forbedres.

Pointen er, påpegede Ove Kaj, at fagprofessionelle og deres faglige organisationer må påtage sig en en langt stærkere rolle i at udvikle konkurrencestaten, så de gode dele af velfærdsstaten kan overleve og udvikles. Man er ifølge professoren, nødt til at erkende det skifte der er sket, så der kan skabes sammenhæng mellem det faglige og det økonomiske ansvar.

"Det parlamentariske demokrati har sejret, og der vil være mere central styring end den vi kendte før 80`erne," mener Ove Kaj Pedersen.

Seks råd til fremtiden

Han sluttede dagen med at give 6 råd om udviklingen af styringen af den offentlige sektor.

 1. Den generaliserede NPM-kritik er forfejlet, men styringen må justeres. Fx er den nuværende udmøntning af styring, især økonomistyring, for kortsigtet (fx behov for flerårige budgetter).
 2. Der må arbejdes på at højne tilliden mellem de forskellige aktører.
 3. Der må en bedre dialog til mellem kommuner (mfl), medarbejderne og borgerne.
 4. Faggrænserne er et problem, der må en anden holdning til hinandens fag, der må arbejdes tværfagligt.
 5. Det er nødvendigt at der sker en bedre kobling mellem faglighed og økonomisk ansvar.
 6. Der må et dybere samarbejde til på kryds og tværs, ledere, medarbejdere, bedre brug af tillidsrepræsentanterne. Faglige organisationer må deltage i en bedre disciplinering.

Fem spørgsmål og svar fra debatmødet

Debatmødet kom omkring flere tendenser, og særligt disse fem spørgsmål og svar kan uddrages af debatten mellem de to professorer og fagforeningsnæstformanden.

 • Hvilke udfordringer skulle konkurrencestatens styrings- og ledelsestænkning ("NPM") løse?  Svar : Ustyrlige udgifter, fagprofessioners for svage blik for borger og samfund.
 • Hvilke problemer har NPM løst ? Omkostningsbevidsthed, erkendelse af løbende effektivisering, erkendelse af behov for transparens og responsivitet.
 • Nye problemer : Overdreven måling og dokumentation, for meget centralisering, manglende tillid og inddragelse.
 • Hvad skal fremtidens offentlige styring og ledelse kunne for at forny med positiv effekt for samfund, borger og medarbejder? Svar : Situationsbestemte styrings- og ledelsesløsninger, større frihed til udøvelse af ledelsesmæssigt og af fagligt skøn. Både hårde og bløde ledelses-og styringsmetoder.
 • Mere grundighed i brugen af resultatstyring, og bedre reform- implementering, bl.a. nyttiggørelse af medarbejdernes motivation.

Læs også Bøjes anmeldelse af bogen "Konkurrencestaten og dens kritikere". Mange gode bidrag og Ove Kaj svarer hver af kritikerne. 

 

Mest Læste

Annonce