Straffen for digitale sexkrænkelser bliver nu skærpet

Politik

05/04/2018

Freja Eriksen

Et enigt Folketing har torsdag vedtaget at skærpe straffen for ulovlig deling af nøgenbilleder.

Digitale sexkrænkelser kan fra den 15. april 2018 blive straffet markant hårdere end i dag. Det sker, efter et enigt Folketing i dag har vedtaget justitsminister Søren Pape Poulsens forslag om at skærpe straffen for ulovlig deling af nøgenbilleder. Lovforslaget indebærer desuden en fordobling af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse, herunder blotteri.

I begyndelsen af 2017 præsenterede ligestillingsministeren, undervisningsministeren og justitsministeren et samlet udspil mod digitale sexkrænkelser. Med udspillet styrkede regeringen indsatsen mod digitale sexkrænkelser - både i forhold til den forebyggende indsats og i forhold til politiets behandling af konkrete sager.

I dag har et enigt Folketing vedtaget et af initiativerne på justitsministerens område, som indeholder en skærpelse af straffen for digitale sexkrænkelser.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Konkret indsættes en skærpet strafferamme i § 264 d, som gør det muligt at straffe overtrædelser af straffelovens § 264 d med fængsel indtil 3 år, når der foreligger særligt skærpende omstændigheder, f.eks. hvis der offentliggøres nøgenbilleder på internettet. Med forslaget er der lagt op til en skærpelse med en tredjedel i forhold til den straf, der udmåles i dag, for grovere digitale sexkrænkelser.

Ændringen træder i kraft den 15. april 2018.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Digitale sexkrænkelser er en grænseoverskridende og respektløs handling, der kan give ofret langvarige mén. Med en forhøjelse af straffen med en tredjedel for grovere digitale sexforbrydelser sætter vi en tyk streg under forbrydelsens alvor. Det vil forhåbentlig få flere til at tænke sig om, inden de uden hensyn til offeret deler nøgenbilleder eller -videoer.”

Forslaget indeholder desuden en fordobling af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse, herunder blotteri.

Denne del af lovforslaget vedrører ikke kun blotteri, men kommer til at gælde for alle sager om blufærdighedskrænkelse, hvor der idømmes bødestraf. Med lovforslaget er der lagt op til, at blotteri i førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med en bøde på omkring 5.000 kr., eller omkring 7.500 kr., hvis der foreligger skærpende omstændigheder, f.eks. hvor krænkelsen er sket over for et barn.

Mest Læste

Annonce