Nyt partnerskab skal støtte gas til tung transport

22/05/2013 15:13

Klima- og Energiministeriet

Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet er gået sammen med Transportministeriet om at etablere et partnerskab, der kan understøtte anvendelsen af gas til tung transport.

Det langsigtede mål er at bruge biogas i transportsektoren.

Energistyrelsen og Trafikstyrelsen afholder det første indledende møde om at etablere et partnerskab den 23. maj. Partnerskabet, der skal fremme brugen af gas til tung transport, drøftes på mødet med indbudte interessenter. Interessenterne omfatter bl.a. gasselskaberne, bilimportører, transport­firmaer, regioner og kommuner.

- Det er vigtigt, at vi kommer i gang med en omstilling af den tunge del af transporten. Regeringen bidrager med penge til infrastruktur, og så håber vi, at andre aktører kommer med køretøjerne. Gassen er billigere end diesel, og i takt med at der kommer biogas ind, vil vi kunne opnå større CO2-reduktioner til gavn for klimaet, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Det overordnede formål med ordningen er at få sat i gang i klimarigtige løsninger, der retter sig mod den tunge transport. For de lette køretøjer kan elektrificering være en løsning – for den tunge transport som lastbiler og busser, der kører langt er dette imidlertid ikke en mulighed. Her kan anvendelse af naturgas - og på sigt biogas – være mere realistisk.

 -Det er afgørende at sikre miljøet, men også at bevare mobiliteten for at kunne klare sig i den internationale konkurrence. Derfor er det vigtigt, at vi foretager den grønne omstilling på den rigtige måde i transportsektoren. Regeringen har allerede igangsat demonstrationsprojekter om bl.a. gas i transportsektoren. Erfaringer og viden fra disse projekter, kan vi bruge til at få endnu mere ud af arbejdet i det kommende gaspartnerskab, siger transportminister Henrik Dam Kristensen.

20 mio. kr. til partnerskabet

Partierne bag energiaftalen fra 2012 har afsat 20 mio. kr. over tre år til partnerskabet for gas til tung transport. I første omgang er der behov for et overblik over muligheder og begrænsninger ved anvendelse af gas til tung transport. Naturgas til transport er en moden teknologi, men det skal afklares, hvordan økonomien vil være for transportørerne, og dem der skal drive gastankstationerne. I kølvandet på dette arbejde, skal partnerskabet forberede udmøntningen, som vil blive gennemført i starten af 2014.

- Derfor starter vi blødt op med i første omgang at få afklaret disse forhold. Først næste år vil vi begynde at udmønte midler til konkrete projekter, siger Martin Lidegaard.

 - En satsning på natur og biogas i transportsektoren skal ske på et velgennemtænkt grundlag. Derfor er det hensigtsmæssigt at udmønte midlerne på denne måde, afslutter Henrik Dam Kristensen.

Mest Læste

Annonce