Kronprins Frederik talte om ledelse ved åbningen af det internationale Crown Prince Frederik Center for Public Leadership
Kronprins Frederik talte om ledelse ved åbningen af det internationale Crown Prince Frederik Center for Public Leadership

Kronprinsen talte om at ledelse er en holdsport: Ingen (næsten) er født ledere

Ledelse

01/6/18 7:34

Nick Allentoft

Kronprins Frederik holdt for nylig tale om ledelse, da Crown Prince Frederik Center for Public Leadership åbnede i Aarhus. Læs talen her.
H.K.H. Kronprinsens tale under det faglige symposium ved åbning af Crown Prince Frederik Center for Public Leadership den 23. maj 2018   (Det talte ord gælder)  

Hvad er god offentlig ledelse? For 100 år siden var det faktisk ikke et spørgsmål, det gav mening at stille. De overordnede embedsmænd skulle lyde ikke lede! Men vi er et helt andet sted i dag. De offentlige ledere har et stort og komplekst ansvar. Ledelse er en selvstændig disciplin, som man kan arbejde systematisk med -  og som gør en stor forskel.
 

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Samtidig er forventningerne fra både medarbejdere, borgere og politikere til den offentlige sektor og dens ledere en helt anden.

Derfor stiller vi i dag det nye center for Offentlig ledelse spørgsmålet om, hvad god offentlig ledelse er. Med forventningen om at få et svar. Men ikke ét svar, for svaret på, hvad der er god ledelse, afhænger i høj grad af sammenhængen. Den ledelse, som virker på sygehuse, vil ikke nødvendigvis virke på samme måde i en børnehave, og de samme typer ledelse virker ikke ens i offentlige og private organisationer. Det er vigtigt at have respekt for forskellene. Derfor er der nok brug for at få flere svar.   Men der er en væsentlig fællesnævner - Ledelse handler om mennesker. Om at bygge relationer og om at vise respekt for hinanden. Medarbejder og leder imellem. Om at sætte retning. Om at inddrage andre. Om at motivere og se glæden ved at medarbejderne løser opgaver, der giver mening og skaber værdi for samfundet og borgerne.    Det gælder, uanset om man er på et sygehus, en forvaltning, en børnehave, et plejehjem eller en uddannelsesinstitution. Men det kræver, at lederen – og ledelsesrollen - udvikler sig hele tiden. Og den opgave skal Centret hjælpe med at løfte – så ledelsestræningen bliver baseret på solid viden, ligesom den skal være forankret i de enkelte organisationer.   Jeg har selv smagt lidt af det. Jeg har her i foråret været igennem et ledelsesudviklingsforløb med professor Lotte Bøgh Andersen og nogle af hendes dygtige medarbejdere. Jeg har – i lighed med flere hundrede offentlig og private ledere – trænet ledelse med byggeklodser og rollespil. Tak til Lotte og til Centret for et spændende og udfordrende forløb. For mig demonstrerede det tydeligt værdien i at arbejde systematisk med ledelsesudvikling.    Ledelsestræningen lærte mig også, at ledelse er en holdsport, at anerkendelse af alles indsats er vigtig, og at de grundlæggende værdier er meget væsentlige. Det gælder både i private og offentlige organisationer, for forskningen viser, at ansatte i begge typer organisationer er motiverede for at gøre en positiv forskel for andre end sig selv.   Min gode ven Christian, der er overlæge og professor på Rigshospitalet, er en specialist, der dagligt gør en forskel for patienterne både som læge og som leder. Og det gør han ikke alene. Resultaterne på et hospital bliver ikke skabt af overlægen alene, men af ledere og medarbejderne i samspil med patienterne. Selvom rammevilkårene kan være forskellige, så gælder det for både offentlige og private hospitaler. Begge typer medarbejdere har brug for, at lederen tydeliggør, hvordan de kan bidrage – og dermed gøre en meningsfuld forskel.   Selv om offentlige organisationer er Centrets kerneområde, er samspillet med den private sektor meget vigtigt. Der er masser af læring for offentlige ledere at hente fra privat ledelse – og omvendt.   I september var jeg med til åbningen af LEGO House, og jeg lagde især mærke til to ting: De stærke værdier og den anerkendende tilgang. Værdierne fremstod tydeligt: Leg og læring, hvor børn ses som rollemodeller. Med deres nysgerrighed, kreativitet og fantasi lærer de helt intuitivt om den verden, de oplever. Ledelse handler også om at anerkende og synliggøre andres bidrag - give medarbejdere og samarbejdspartnere gode muligheder for at lykkes – og gøre meningen med arbejdet tydelig.   I udlandet bliver Danmark mange steder set som en rollemodel for god offentlig ledelse. Jeg støder ofte på det under rejser i udlandet. Hvorfor egentligt det? Det skyldes helt sikkert mange forskellige ting. Jeg vil selv pege på tillid som en meget væsentlig faktor. Da jeg i sin tid var fast tjenestegørende ved militæret, blev det nogle gange sagt ”Tillid er godt, men kontrol er bedre, (og ransagning er bedst [grin]”. Professor Gert Tinggaard, her fra Statskundskab på Aarhus Universitet, har omformuleret det: ”Kontrol er godt, men tillid er billigere”.   Jeg tror også det er bedre. Danmark er kendt i hele verden for vores høje niveau af tillid. Lad os holde fast i det som et godt udgangspunkt for at lede – om det så er at sætte kursen, udvikle organisationen eller gennemføre større forandringer. Selvom Danmark klarer sig godt internationalt, når vi taler offentlig ledelse, må vi ikke blive selvtilstrækkelige. Der er stadig meget at lære fra andre lande, og derfor er ledelsescenterets internationale forankring også vigtig. I Governance Committee, hvor jeg også selv deltager, sidder derfor internationale topforskere, og centerets forskning vil blive præsenteret og diskuteret rundt om i verden og vil blive udgivet i internationale tidsskrifter.
 

Samtidig skal resultaterne hele tiden forankres hos danske praktikere, både via vores referencegruppe med dygtige offentlige og private ledere, og gennem løbende dialog mellem centeret og ledere og medarbejdere fra såvel offentlige som private organisationer.

Ledelsescenteret opgave bliver at understøtte udvikling af god ledelse på tværs af organisationer, på tværs af sektorer og på tværs af lande, så vi opnår viden om hvilken ledelse, der virker godt under forskellige forhold.   Det kræver for det første viden om, hvad god offentlig ledelse er i forskellige sammenhænge, for der er ikke nogen, der tror på en ”one size fits all” løsning, når det handler om offentlig ledelse.   For det andet skal denne viden formidles og bringes aktivt i spil i forhold til hver enkelt leder i den offentlige sektor. Derfor er det også vigtigt at understrege, at offentlige ledere i Danmark også er en del af centeret.   Og endelig – for det tredje – skal ledelsesudviklingen på alle niveauer styrkes. Ingen er født ledere – eller næsten ingen - og selv erfarne ledere skal hele tiden udvikle sig for fortsat at være gode.   Centeret er med andre ord skabt for at øge chancerne for at lykkes med ledelsesopgaver. Det kræves kompetencer og deling af viden. Og træning. Her ligner ledelse eliteidræt. Hvis en svømmer holder op med at træne, går der ikke lang tid, før han eller hun ikke længere er god.   Det nye center vil understøtte ledelsestræning og skal dermed bygge videre på danske lederes allerede høje niveau. Danmark skal også i morgen, om fem år og om 25 år være et forbillede for god ledelse i både offentlige og private organisationer.   En velfungerende offentlig sektor er en forudsætning for, at erhvervslivet lykkes – og omvendt. Selvom der er nogle forskelle på de to typer ledelse, handler dagen i dag om alle ledere og medarbejdere i hele Danmark.   Jeg glæder mig til at være en del af Centrets arbejde og på den måde en del af den fortsatte udvikling af den danske offentlige sektor, ligesom jeg allerede har fornøjelsen af at repræsentere dansk erhvervsliv i udlandet. Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til at skabe opmærksomhed om vigtigheden af offentlig ledelse.   Som jeg nævnte tidligere, er Centret en gave til alle danskere. Større viden om god offentlig ledelse, der faktisk kommer på arbejde i praksis, handler om alle danskere.   Offentlige organisationer og deres ledere skal hele tiden arbejde på at blive lidt bedre i morgen end i dag, og Centret er sat i verden for at bidrage til netop det. Som allerede antydet kan ledere i private og offentlige organisationer lære meget af hinanden, og god offentlig ledelse er en forudsætning for, at borgere, virksomheder – ja hele det danske samfund - lykkes.   Solid viden om god offentlig ledelse, der kommer på arbejde i praksis – også i den fortsatte udvikling af det personlige lederskab – det er målet for centeret.   Jeg ønsker alle en god og inspirerende dag – og endnu en gang tillykke til os alle med Centret.    

Annonce