Politi og ungdomsvejledning: Vigtigheden af visionens indhold

Ledelse

11/09/2018 09:44

Christian Nyvang Qvick

Visionsledelse giver motiverede medarbejdere. Ny forskning viser dog, at medarbejderne skal opleve visionens indhold som samfundsrettet, hvis visionsledelse skal øge medarbejdernes motivation for at gøre en forskel for samfundet og andre mennesker.

Ledelseskommissionen opfordrer alle offentlige ledere og medarbejdere til at skabe øget værdi for borgerne. Det gør de i højere grad, hvis de er motiverede for at gøre en positiv forskel for samfundet og andre mennesker. De skal med andre ord have Public Service Motivation. Eksisterende forskning viser, at ledelse kan øge denne vigtige form for motivation, hvis lederne formår at sætte en klar retning ved at tydeliggøre, dele og fastholde et klart billede af, hvor organisationen er på vej hen.

Dette billede af den ønskværdige fremtid, som organisationen bidrager til, kaldes også en vision. Ny forskning påviser vigtigheden af indholdet i denne vision. 

Studiet er gennemført blandt medarbejdere hos færdselspolitiet og ungdommens uddannelsesvejledning. Disse to typer organisationer er særligt interessante, fordi de fleste af medarbejderne ikke har den langvarige kontakt til borgerne, som lærere, pædagoger og universitetsundervisere fx nyder godt af.

At lære borgerne rigtigt godt at kende og kunne følge deres positive udvikling er motiverende i sig selv. Men den kilde til motivation har hverken betjente eller uddannelsesvejledere. Spørgsmålet er så, hvad der skal til for at motivere disse grupper. Det er særligt relevant at stille dette spørgsmål for færdselsbetjente, idet de færreste borgere ønsker at møde politiet, når de har kørt for stærkt. Færdselsbetjentens borgerkontakt er derfor sjældent præget af taknemmelighed fra fartsyndernes side.

Mening og forståelse

Det glade budskab er, at det også for disse grupper er muligt at motivere medarbejderne igennem ledelse. Vores nye studie understreger imidlertid, at dette kun sker, hvis visionen fremhæver, hvordan organisationen skal gøre en positiv forskel for samfundet – og at medarbejderne oplever, at visionen har dette indhold.

De officielle visioner i færdselspolitiet og ungdommens uddannelsesvejledning har enten et borger- eller samfundsfokus (eller begge dele). Medarbejdernes forståelse af deres organisations vision er et stykke hen ad vejen i overensstemmelse med de skrevne visioner. Der er dog stadig uudnyttet potentiale for i højere grad at dele visionerne internt i organisationerne, da cirka en femtedel af medarbejderne tilkendegiver, at deres organisation slet ikke har en vision.

Nogle anser også visionen for at handle om ressourcer eller medarbejdertilfredshed, hvilket næppe motiverer til at gøre en ekstra indsats.

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er samlingspunkt for forskere og praktikere, der brænder for at bidrage til en endnu bedre offentlig sektor ved at skabe og dele viden om ledelse, der skaber resultater.  

Centeret deler viden og resultater på DenOffentlige.

Vores undersøgelse viser, at eksistensen af en vision ikke er tilstrækkelig til at motivere medarbejderne. Visionen skal være kendt af medarbejderne, og de skal opleve, at den fremhæver, hvordan organisationen gør en positiv forskel for samfundet. Det er i tråd med Ledelseskommissionens anbefaling om, at ”De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgere og samfund er det centrale omdrejningspunkt for organisationen”.

 

Værdiskabelsen skal være omdrejningspunkt

UU-vejlederne oplever, at de i høj grad hjælper den enkelte unge, og at deres vision er rettet mod at hjælpe den unge med at komme i uddannelse og få et meningsfuldt liv. Når den enkelte unge kommer i uddannelse, bidrager det også til samfundet, og derfor oplever nogle vejledere også, at deres vision er samfundsorienteret (samtidig med, at de ser visionen som borgerrettet).

Modsat oplever mange færdselsbetjente, at deres vision kun er rettet direkte mod samfundet, hvor politiets bidrag til et retfærdigt og trygt samfund er gennemgående. Færdselsbetjenten kan være nødsaget til at give Fru Jensen en fartbøde for derigennem at bidrage til et retfærdigt samfund og øget trafiksikkerhed for os alle. Det skaber værdi for samfundet – og borgeren – men på kort sigt ville Fru Jensen formentlig helst ikke møde færdselsbetjenten.

Derfor oplever færdselsbetjenten ikke på samme måde som UU-vejlederne at gøre en positiv forskel for de enkelte borgere.

Det gælder for både færdselspoliti og ungdomsvejledning, at ledere, der via visionen formår at fremhæve organisations bidrag til samfundet og borgerne, har medarbejdere, der er mere motiverede.  Ledelseskommissionen argumenterer for, at alle offentlige ledere bør sætte en retning for organisationen, og den opfordring lever de inddragede organisationer op til på et overordnet plan. Men der er fortsat potentiale for i højere grad at dele visionerne. Medarbejderne skal opleve, at værdiskabelsen for samfundet er i fokus, for at visionsledelse øger motivationen til at bidrage til samfundet og andre mennesker.

Ledelse sker altid i en bestemt kontekst. Det at sætte en meningsfuld retning for organisationen via en vision kræver derfor, at lederen er i kontakt med sine medarbejdere og har fingeren i jorden. Samtidig skal lederen have blik for de politiske målsætninger. Visionen skal give mening for de medarbejdere, den skal sætte retning for, samtidig med at den er indenfor den politisk definerede skydeskive.

Marie Høstrup præsenterede d. 6. september resultaterne på EGPA-konferencen i Lausanne, Schweiz. Begge forfattere er en del af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. 

 

Mest Læste

Annonce