125 plejeplaner skal hjælpe den danske natur

08/06/2012 00:00

Miljøministeriet

Miljøminister Ida Auken godkendte i december 2011 de danske Natura 2000-planer. Nu følger plejeplaner for Miljøministeriets arealer, der skal være med til at standse naturens tilbagegang. Heder skal sættes i brand, så nye, friske lyngplanter vokser frem. Klitheder skal ryddes for kvælende planter, og der skal graves nye vandhuller, så frøer igen kan leve der. Det er en del af indholdet i de 125 plejeplaner, som miljøminister Ida Auken sender i høring i dag.

Miljøministeriet er den største lodsejer i Natura 2000-områderne med i alt 85.000 hektar naturområder, hvoraf godt en tredjedel er EU-habitatnatur. Dermed følger en særlig forpligtelse til at beskytte og bevare værdifulde naturtyper.

- Det er en kæmpe opgave at lave plejeplaner for så store arealer, men heldigvis har vi i staten stor erfaring med naturpleje. Med de nye tiltag får vi endnu bedre muligheder for at passe på vores heder, vådområder og skove, siger miljøminister Ida Auken.

Fælles planer i høring
Samtidig med at Naturstyrelsen sender de 125 plejeplaner i høring, bliver Naturstyrelsens og kommunernes fælles Natura 2000-handleplaner ligeledes sendt i høring. De ca. 200 handleplaner er arbejdsprogrammer, der blandt andet beskriver, hvilken naturpleje, der forventes at være nødvendig på private arealer for at gennemføre Natura 2000-planerne.

- Sammen med kommunerne har vi lavet ét forslag til handleplan for hvert Natura 2000-område, også selvom et område kan krydse kommunegrænser og flere lodsejeres jorde. Det giver både lodsejere og myndigheder et bedre overblik, når de kun skal orientere sig et sted for at vide, hvad planerne medfører for lige præcis deres område, siger Ida Auken.

Der kan søges tilskud fra en række Natura 2000-tilskudsordninger for at gennemføre indsatsen i handleplanerne.

www.nst.dk kan man læse om de handle- og plejeplaner, styrelsen har i høring indtil 17. august 2012. Her er også et link til en høringsportal. På KL’s hjemmeside kan du se alle forslag til handleplaner samt læse, hvordan du afgiver høringssvar til kommunerne. 

Mest Læste

Annonce