En ny chance til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Bæredygtighed

23/03/2012 14:37

Miljøministeriet

Forligskredsen bag Nationalparkloven er på et møde i dag blevet enige om at gå i tæt dialog med lodsejerne for at skabe større opbakning til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Forligskredsen bag Nationalparkloven, som rummer alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, er i dag blevet enige om at fortsætte arbejdet med at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Forligskredsen udpegede i januar 2008 Kongernes Nordsjælland som mulig nationalpark, og de fem berørte kommuner udarbejdede i maj 2009 et forslag til afgrænsning efter gennemførelse af en række borger- og lodsejermøder.

Efter ønske fra forligskredsen har der i år været gennemført en kvalitetssikring af private lodsejeres modstand imod nationalparken, og den viser, at modstanden blandt lodsejerne er omfattende.

- Forligskredsen er optaget af at skabe accept og forståelse for projektet, så vi kan få en sammenhængende nationalpark. Derfor vil vi nu gå i tæt dialog med lodsejerne. Planen er blandt andet at invitere dem med på studietur til en eksisterende nationalpark og afholde lokale møder i Nordsjælland, siger miljøminister Ida Auken.

Danmark har tre nationalparker i Mols Bjerge, Thy og Vadehavet.

Kvalitetssikringen af lodsejertilkendegivelser for Kongernes Nordsjælland er gennemført af Kort & Matrikelstyrelsen og kan ses her

Mest Læste

Annonce