Grøn vækst og 2.200 arbejdspladser til Vestjylland

21/05/2013 10:37

Miljøministeriet

I Vestjylland lover fremtidsudsigterne både vækst, nye job og grønt miljø, efter at Miljøstyrelsen har godkendt det banebrydende miljø- og energiprojekt Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Holstebro. Projektet vil medføre milliardinvesteringer og kan ifølge MEC skabe godt 4.000 jobs under anlægsfasen og ca.

2.200 varige arbejdspladser, når anlægget er færdigt.

- Med det her projekt bliver der skabt grøn vækst og grønne arbejdspladser i Danmark, og jeg ser frem til at
projektet kan realiseres. Det er et meget lovende projekt, der bruger lokale råvarer som halm, husdyrgødning og almindeligt husholdningsaffald til at gøre Holstebro og Struer Kommuner selvforsynende med varme uden brug af fossile brændstoffer som olie og kul, samtidig med der bliver skabt nye arbejdspladser, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Godkendelsen betyder blandt andet, at Maabjerg Energy Concept kan nå at ansøge EU om medfinansiering af projektet.

Bioenergi i verdensklasse

Maabjerg Energy Concept handler om at bygge verdens første fuldskala 2. generations bioethanolanlæg baseret på halm, udbygge et eksisterende biogasanlæg til et af verdens største og udbygge et kraftvarmeværk. De tre anlæg kobles sammen for at få størst mulig fælles udnyttelse af energi og ressourcer, så for eksempel restprodukter fra én proces kan anvendes som råvarer i en anden proces.

Miljøstyrelsen har både været VVM- og miljømyndighed, og godkendelsen af projektet har krævet otte selvstændige tilladelser og godkendelser og en seks mand høj projektgruppe til at arbejde med sagen.

- Miljøministeren har lagt mærke til projektets potentiale, og Miljøstyrelsen har blandt andet prioriteret mange fysiske møder med vores byggerådgiver COWI og Holstebro Kommune, og det har været afgørende for at holde tidsplanen. Sagsbehandlingen har faktisk været så imponerende hurtig, at det har vakt opsigt i branchen - og det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Det er også i alles interesse at holde projektet på skinner, for MEC har miljø- og erhvervsmæssige fordele, der gør det til et win-win-projekt, siger Jørgen Udby.

Mest Læste

Annonce