Miljøminister skærper kontrol med luftforurening fra skibe

Bæredygtighed

10/09/2014 14:58

Suleman Haider

Regeringen bruger nu syv mio. kroner til at skærpe kontrollen med skibes udledning af svovlpartikler. Kontrollen skal sikre fair konkurrence for rederierne og renere luft til danskerne.

Skibsrøg er en af de største syndere, når det kommer til at sende skadelige svovlpartikler ud i den luft, danskerne trækker ned i lungerne.

Derfor skærper miljøminister Kirsten Brosbøl nu kontrollen med skibene for at sikre, at skibene lever op til nye, skærpede krav til udledning af svovl fra skibe, der sejler i Østersøen og Nordsøen, som træder i kraft næste år. Regeringen har som en del af luftpakken ”Ren luft til danskerne” netop besluttet at bruge syv mio. kroner på at skærpe kontrollen med skibenes partikeludledning.

- Det er vigtigt for regeringen, at de skibe, der sejler igennem dansk farvand overholder de skærpede svovlkrav, der træder i kraft fra 2015. Det vil give os alle sammen renere luft og sikre, at danske redere ikke bliver udsat for unfair konkurrence, siger Kirsten Brosbøl.

De skærpede svovlkrav kræver, at alle skibe, der sejler i europæisk farvand, skal reducere deres svovludledning med 90 procent. Det betyder samtidig, at udledningen af partikler bliver reduceret med en tredjedel.

Danske rederier har allerede investeret i teknologi, der skal sikre, at deres skibe lever op til de nye krav. Men rederibranchen frygter, at andre rederier kan være fristet til at droppe den investering for på den måde at kunne forvride konkurrencen.

- Vi bruger pengene på at skærpe kontrollen både i havnene med for eksempel håndholdte målere til skibsinspektørerne og på vandet ved blandt andet at sætte gang i overvågning fra luften. Men det er klart, at en dansk indsats ikke kan stå alene, hvis vi skal sikre, at skibene overholder de skærpede svovlkrav. Derfor er vi i tæt kontakt med EU og Østersølandene for at sikre en fælles og effektiv håndhævelse, og jeg vil tage direkte kontakt til mine ministerkollegaer i landene rundt om Østersøen og opfordre dem til også at øge kontrollen på deres områder, siger Kirsten Brosbøl.

I regeringens luftpakke ”Ren Luft til danskerne”, der blev lanceret i juni, er der i alt afsat 75 mio. kroner til reduktion af partikelforurening i Danmark. Folketinget har nu bevilget de første 15 mio. kroner, og heraf går de syv mio. kroner til en skærpet kontrol af skibenes udledning af svovl. De resterende otte mio. kroner vil blandt andet gå til indsatser rettet mod mindre forurening fra brændeovne samt udvikling af ren luft-teknologier og bysamarbejder om renere luft.

Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen har i dialog med Danmarks Rederiforening udarbejdet en handlingsplan for effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe. Læs handlingsplanen her.

Mest Læste

Annonce