Astrid Krag: Lovforslag er vigtigt skridt på vej mod psykiatri-ligestilling

Politik

05/12/13 11:36

Når Folketinget 5. december behandler lovforslaget om nye patientrettigheder inden for psykiatrien, er det et meget vigtigt skridt hen mod en ligestilling for mennesker med psykiske lidelser, mener sundhedsminister Astrid Krag.

’Historisk’, kalder sundhedsministeren det lovforslag, som Folketinget skal 1.behandle i dag; med det vil regeringen indføre en udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter og dermed tage et vigtigt skridt på vejen mod en ligestilling af psykiatri og somatik.

”Det har jeg set frem til, siden vi kom i regering. Der har aldrig før været så stort fokus på psykiatrien og så stor vilje til at få omsat de fine ord til handling. Vi har godt nok i mange år talt om, at psykiatrien skulle prioriteres højere og ligestilles med somatikken.  Med den her regering sker der endelig noget, og det har vi bevist adskillige gange,” siger Astrid Krag.

Lovforslaget L87, som 1.behandles i Folketinget i dag, omhandler ret til hurtig udredning og behandling for psykiatriske patienter – rettigheder, som allerede gælder i somatikken i dag.

Borgere, der henvises til psykiatrisk behandling i sygehusvæsenet, får fra 1. september 2014 en differentieret ret til behandling (1 måned ved alvorlig sygdom og 2 måneder ved mindre alvorlig sygdom) og en udredningsret på to måneder. Fra 1. september 2015 bliver udredningsretten sat til 1 måned, og fysisk syge og psykisk syge patienter har dermed de samme rettigheder.
Lovforslaget betyder samtidig, at psykiatriske patienter i forbindelse med indlæggelse har samme mulighed for frit at vælge sygehus, ligesom somatiske patienter allerede har. Dvs. at man ikke længere vil kunne afvise en psykiatrisk patients ønske om at vælge et bestemt sygehus.

”Når ændringerne er gennemført, betyder det, at vi får et samlet regelsæt for hurtig udredning og behandling, der gælder for alle patienter i sygehusvæsenet. Og så er det lige meget, om de er henvist til sygehuset på grund af psykisk eller fysisk sygdom. Det er historisk, at vi endelig sikrer grundlaget for, at mennesker med psykiske lidelser kan få samme rettigheder som mennesker med fysiske,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

For at forberede indførelsen af de nye patientrettigheder for psykiatriske patienter, har regeringen med de sidste to økonomiaftaler med regionerne afsat penge til, at kapaciteten i psykiatrien blev udvidet. Også i de årlige satspuljeaftaler og senest også finanslovsforslaget for 2014 bliver psykiatrien tilført nye midler.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fakta:

Udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien indføres i to faser:

En differentieret behandlingsret (1 måned ved alvorlig sygdom og 2 måneder ved mindre alvorlig sygdom) samt en udredningsret på to måneder fra 1. september 2014.
En udredningsret på én måned fra 1. september 2015 som i resten af sygehusvæsenet.

Både børn og voksne vil være omfattet af udrednings- og behandlingsretten.

Begrænsningen i psykiatriske patienters ret til frit sygehusvalg ophæves pr. 1. september 2014

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce