Satspuljeaftale løfter tilbud til mennesker med psykiske lidelser

Politik

28/11/2013 09:31

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen og minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag har sammen med satspuljepartierne afsat 410 millioner kroner til at forbedre indsatsen i regioner og kommuner for mennesker med en psykisk lidelse.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen og minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag er sammen med satspuljepartierne blevet enige om at afsætte 410 millioner kroner til en fælles aftale, som skal hjælpe mennesker med en psykisk lidelse.

Regeringen og satspuljepartierne ønsker med aftalen at følge op på psykiatriudvalgets forslag, som blev præsenteret i oktober. Med aftalen tages en række initiativer, der skal løfte kvaliteten i forskellige indsatser og tilbud på sundheds- og socialområdet og skabe bedre sammenhæng i den enkelte borgers forløb.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger:

"Det glæder mig meget, at vi nu har afsat 410 millioner kroner til at forbedre indsatsen for mennesker med en psykisk lidelse. Med den fælles aftale sender vi et klart signal til både regioner og kommuner om, at der skal være sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger. Det gælder både på tværs af kommuner og regioner og på tværs af forvaltningerne i den enkelte kommune.  Det er vigtigt, at det er borgerens behov, der er i centrum og ikke myndighedernes."

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger:

"Jeg er utrolig glad for de 16 nye initiativer, som hver især følger op på anbefalinger fra psykiatriudvalget, og dermed er et vigtigt skridt i arbejdet med at løfte kvaliteten i hjælpen til mennesker, som rammes af en psykisk lidelse. Med aftalen kan vi blandt andet give bedre hjælp til meget syge børn og sikre en bedre sammenhæng i indsatserne på tværs af regioner og kommuner. Samtidig får vi en forskningsstrategi for psykiatriområdet, så der også er fokus på at øge kvaliteten på lang sigt."

Aftalen indeholder blandt andet en række initiativer, der skal sikre borgerne en hurtig, tryg og sammenhængende indsats på psykiatriområdet. For eksempel afsættes der:

71 millioner kroner til udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne, hvor mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig selv kan henvende sig for at få akut overnatning, omsorg og støtte.

32 millioner kroner til ambulante akutte teams i regionerne, til flere akutte og fleksible indsatser, så mennesker med psykiske lidelser, der bor i eget hjem, hurtigt kan få støtte og behandling.

6 millioner kroner årligt fremadrettet til, at kommuner og regioner i fællesskab skal udarbejde en koordineret indsatsplan til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et misbrug, så de får en koordineret og samtidig indsats.

Derudover indeholder satspuljeaftalen bl.a. også initiativer om styrket inddragelse af brugere og pårørende og mindre brug af tvang.

Satspuljeaftalen skal ses i sammenhæng med, at psykiatrien også prioriteres med 150 mio. kr. i 2014 og 50 mio. kr. årligt herefter i den finanslovaftale for 2014, som regeringen har indgået med Venstre og Det Konservative Folkeparti. Samlet set betyder de to aftaler en markant styrkelse af indsatsen til mennesker med en sindslidelse.

I alt afsættes der 410 millioner kroner over fire år

 

Mest Læste

Annonce