Annette Vilhelmsen er ny social-, børne- og integrationsminister

Politik

09/08/2013 09:50

Freja Eriksen

Annette Vilhelmsen er ny social-, børne- og integrationsminister. Social- og integrationsministeriet skifter navn til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

SFs formand og nu tidligere erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen er fredag den 9. august blevet udnævnt til ny social-, børne- og integrationsminister. Social- og integrationsministeriet ændrer samtidig navn til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

I forbindelse med omlægningen overføres ressortansvaret for dagtilbud til børn i førskolealderen (0-6 år) fra det tidligere Børne- og Undervisningsministeriet, nu Undervisningsministeriet, samt sager vedrørende socialøkonomiske virksomheder fra Erhvervs- og Vækstministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

En af Annette Vilhelmsens mærkesager er gennem en tidlig indsats og forebyggelse at give alle børn en god start.

Annette Vilhelmsen er uddannet lærer og cand.pæd. i almen pædagogik fra Danmarks Lærerhøjskole. Hun har været medlem af Folketinget siden 2011, hvor hun har været erhvervsordfører, ordfører for landdistrikter og øer, børne- og uddannelsesordfører og handicapordfører. Siden oktober 2012 har Annette Vilhelmsen været formand for SF.

Annette Vilhelmsen er 53 år, gift med John Vilhelmsen og har to sønner.

CV for Annette Vilhelmsen:

Parlamentarisk karriere:
Erhvervs- og vækstminister fra oktober 2012 – august 2013.

Folketingsmedlem for SF fra september 2011.

Erhvervsordfører, ordfører for landdistrikter og øer, børne- og uddannelsesordfører og handicapordfører, 2011-2012.

Medlem af Kommunaludvalget, Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2011-2012. 

Uddannelse og erhverv:

Cand.pæd. i almen pædagogik, Danmarks Lærerhøjskole, fra 1995 til 2001.
Læreruddannelsen, Den frie Lærerskole, fra 1981 til 1986.
Uddannet kontorassistent, Svendborg Andels Slagteri, fra 1977 til 1979.

Centerleder, Nationalt Videncenter for Frie Skoler, Ollerup, fra 2009 til 2011.
Selvstændig pædagogisk konsulent, Kerteminde, fra 2005 til 2009.
Vidensmedarbejder, Ungdomspædagogisk Viden- og Udviklingscenter Odense, fra 2001 til 2005.
Lærer, Seminariet for Kunst og Håndværk, Kerteminde, fra 1996 til 2001.
Lærer, Spejderefterskolen, fra 1995 til 1996.
Lærer, VUC Svendborg, fra 1991 til 1995.
Lærer, Faaborgegnens Friskole - Enghaveskolen, fra 1987 til 1991.
Lærer, Rantzauminde Efterskole, fra 1986 til 1987.
Lærer, Kertemindeegnens Efterskole, fra 1983 til 1984.

Mest Læste

Annonce