352 institutioner kickstarter Ny Nordisk Skole

04/3/13 12:59

Ministeriet for Børn og Undervisning

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini mødes med repræsentanter fra de udvalgte Ny Nordisk Skole-institutioner på fem workshopper rundt om i landet. Sammen skal de diskutere, hvordan spændende forandringsprojekter kan give alle børn og unge et fagligt løft.

Fem Ny Nordisk Skole-netværksdage i løbet af marts og april er det første af i alt fem elementer i den redskabskasse, der bliver stillet til rådighed for de 352 Ny Nordisk Skole-institutioner (NNS), som også kan se frem til blandt tilbud om ”Læringsspor”, hvor lærere og pædagoger bliver udfordret på deres faglige handlerepertoire og ”Lederdage”, hvor lederne vil blive trænet i at lede gennemførelsen af forandringsprojekter.

De fem NNS-dage består af workshops rundt om i landet. Her vil institutionerne blive hjulpet i gang med at realisere de forandringsprojekter, som de har planlagt på tværs af dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. På møderne vil børne- og undervisningsminister Christine Antorini deltage i debatten om, hvordan projekterne kan styrkes i praksis.

”Jeg glæder mig til at mødes med repræsentanter fra de 352 institutioner i Ny Nordisk Skole og diskutere med dem, hvordan der kan blive skabt nogle spændende forandringsprojekter, der kan give ny viden og føre nogle nye erfaringer med sig om, hvordan vi kan skabe endnu bedre dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

De fem NNS-dage bliver afholdt i alle danske regioner, hvor hver regions NNS-institutioner deltager med både pædagoger, lærere og ledere. På workshoppen skal de blive bedre til at opstille mål for deres forandringsprojekter, og de skal blive i stand til at vælge de rigtige metoder for at nå dem. På de fem workshops vil institutionerne deltage sammen med deres netværkspartnere, så de kan diskutere og udvikle deres forandringsprojekter. Samtidig vil institutionerne få mulighed for at dele viden og erfaringer med hinanden og med andre netværk.

Der vil være oplæg fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini, hvor hun blandt andet tager fat på de særlige problematikker og udfordringer, som institutionerne har beskrevet i deres ansøgninger. Herefter vil der være en åben diskussion, hvor institutionerne kan stille spørgsmål til ministeren.

Om Ny Nordisk Skole-institutionerne

352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser er godkendt til at være en del af Ny Nordisk Skole, hvor de skal samarbejde om at udfordre alle børn og unge – uanset social baggrund – så de bliver så dygtige, de kan.

Ny Nordisk Skole-institutioner skal arbejde sammen i netværk med mindst tre institutioner, hvor mindst én er forskellig fra de andre.
Næste ansøgningsfrist om at blive Ny Nordisk Skole institution er den 3. juni 2013.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce