Lærernes støtte til og viden om inklusion er afgørende

15/01/2013 14:21

Ministeriet for Børn og Undervisning

Adgang til ressourcepersoner, viden om effektiv undervisning, klare målsætninger og positiv holdning til inklusion blandt lærerne er afgørende for god inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Det viser et nyt systematisk forskningsreview, der peger på hvordan inklusion kan styrke elevernes faglige resultater og sociale udvikling.

Det systematiske review, som Dansk Clearinghouse har gennemført for Ministeriet for Børn og Undervisning, sammenfatter resultaterne af international effektforskning om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.

Reviewet peger blandt andet på, at undervisningen styrkes, hvis elever med særlige behov og de øvrige elever i klassen samarbejder, underviser og lærer af hinanden. Inklusion kan også støtte alle elevers udvikling, hvis der – foruden den almindelige lærer – er en lærer med specialpædagogiske kompetencer med i undervisningen. Lærernes adgang til viden om effektiv undervisning og ressourcepersoner på skolerne samt efteruddannelse kan også understøtte inklusionen af elever med særlige behov.

Forskerne bag undersøgelsen udarbejder nu en målrettet e-bog til skolerne om inklusion, som forventes offentliggjort i begyndelsen af februar 2013.

”Inklusion kan styrke alle elevers skolegang, hvis lærerne har den rette viden om og medejerskab til øget inklusion i folkeskolen. Det er også en vigtig pointe, at klassefællesskabet spiller en afgørende rolle for en god inkluderende undervisning. I vores nye folkeskoleudspil lægger vi op til at udvikle en folkeskole, der gavner alle elever. Det gælder også elever med særlige behov. Derfor støtter vi lærerne i at få den fornødne viden om god inkluderende undervisning bl.a. med det nye udgående rådgivningsteam og ressourcecentret for inklusion,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

Ministeriets udgående konsulentenhed Inklusionsudvikling vil nu bruge den viden, som undersøgelsen giver i deres rådgivning af kommunerne. Desuden vil Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning igangsætte en række forsøgs- og udviklingsprojekter på baggrund af blandt andet reviewets resultater. Ressourcecentret offentliggør i februar sin strategi for indsamling og udvikling af viden om inklusion og god specialundervisning.

Der er i øvrigt ingen resultater, som peger på, at inklusion af elever med særlige behov kan have negativ betydning for de øvrige elevers faglige resultater eller sociale udvikling

Mest Læste

Annonce