Ministeriet for Sundhed og Ældre

Ministeriet for Sundhed og Ældre

Holbergsgade 6, 1057 København K

Telefon: 7226 9000 Website: www.sum.dk E-mail:

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Artikler

Pressemeddelelser

 • Ny organisation i Sundheds- og Ældreministeriet
  11.08.15 Ledelse

  Sundhedsstyrelsen deles op, en ny Lægemiddelstyrelse etableres, og to nye styrelser ser dagens lys. Det er resultatet af en organisationsændring i Sundheds- og Ældreministeriets koncern, der skal styrke de enkelte sundhedsmyndigheders arbejde med kerneopgaver.

 • Sophie Løhde: Lægemiddelområdet skal have større opmærksomhed
  11.08.15 Politik

  Regeringen vil opprioritere lægemiddelområdet til gavn for medicinalindustrien og genopretter Lægemiddelstyrelsen som en selvstændig styrelse.

 • Ny styrelse skal styrke patientsikkerheden
  11.08.15 Infrastruktur

  Tilsynet med læger og andre sundhedspersoner skal styrkes, og sagsbehandlingstiden for patientklager skal ned. Det er baggrunden for, at sundheds- og ældreministeren nu opretter Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • Flere KOL-patienter bliver indlagt akut på sygehusene
  18.05.15 Velfærd

  Flere borgere med lungesygdommen KOL bliver indlagt akut på sygehusene, viser nye tal. Sundhedsministeren vil vende den negative udvikling med en national satsning på lungeområdet og personlig støtte til de hårdest ramte KOL-patienter.

 • Regeringen: Vi skal forske mere i psykiske lidelser
  04.05.15 Politik

  En ny forskningsstrategi for psykiatrien skal give viden, som kan gavne de mange mennesker, der enten har eller er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Med strategien, som regeringen offentliggør i dag, følger 75 millioner kr. til forskningsprojekter.

 • Ny aftale: 194 mio til borgerrettet forebyggelse
  28.04.15 Velfærd

  Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået en aftale, der øremærker 194 millioner kr. i årene 2016 til 2018 til forebyggelsesinitiativer, der bl.a. skal give børn og særligt udsatte borgere et bedre liv.

 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse styrker dagtilbud og ældrepleje
  27.04.15 Velfærd

  To nye tiltag fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal sikre flere pædagogiske hænder i dagtilbud og ekstra hjemmehjælp til de ældre. Læs mere om de to tiltag i artiklen.

 • Sundhedsministeren og regionerne vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati
  20.04.15 Politik

  Papirarbejdet fylder for meget på sygehusene. Det mener sundhedsministeren og formanden for Danske Regioner, der begge vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati og derfor nu vil ændre i den måde, sygehusenes kvalitet måles på.

 • Regelforenkling: Ny lov sikrer automatisk medicintilskud til kronisk syge
  16.04.15 Velfærd

  Fra årsskiftet slipper kronisk syge for at søge om tilskud til medicin. Det ligger fast, efter Folketinget i dag har vedtaget et lovforslag, der giver borgere med et stort medicinforbrug automatisk medicintilskud.

 • Ny evaluering: Patienterne har fået bedre klagemuligheder
  15.04.15 Velfærd

  Patientklagesystemet er væsentligt forbedret, viser ny evaluering. Patienterne har fået mulighed for dialogsamtaler, bedre klagemuligheder og lettere klageadgang, men sagsbehandlingstiden er stadig for lang.

 • Markant fald i ventetiden for børn og unge med psykiske lidelser
  13.04.15 Velfærd

  Ventetiden for sygehusbehandling i børne- og ungdomspsykiatrien er faldet markant de senere år, viser nye årstal. I 2014 var ventetiden helt nede på 30 dage. Dermed er ventetiden mere end halveret siden 2010, hvor den var 77 dage.

 • Rekordlav ventetid på operationer
  30.03.15 Velfærd

  Danskere, der skal opereres for eksempelvis en diskusprolaps, åreknuder eller brok, har aldrig ventet kortere tid. Det viser nye ventetidstal. Sundhedsministeren er tilfreds med, at ventetiderne på operationer er de korteste i 10 år.

 • Regeringen og Danske Regioner indgår aftale om kræftpatienter
  24.02.15 Velfærd

  Sundhedsminister Nick Hækkerup og formand for Danske Regioner Bent Hansen er blevet enige om at øge sygehusenes kapacitet i alle fem regioner, så flere kræftpatienter kan blive undersøgt og behandlet.

 • 175 millioner kroner til hurtigere diagnose og behandling af kræftpatienter
  20.01.15 Velfærd

  Omkring 12.000 kræftpatienter venter hvert år for lang tid på behandling, fordi de falder uden for de eksisterende behandlingstilbud. Nu får de praktiserende læger og sygehusene bedre muligheder for hurtigere at udrede og behandle netop disse patienter.

 • Sygehusene forbedrer produktiviteten
  16.01.15 Ledelse

  De offentlige sygehuse har i perioden 2012 til 2013 øget produktiviteten og følger dermed den positive udvikling fra de foregående år. Det viser en ny rapport fra Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner.

 • Ny finanslovaftale: 6,5 milliarder kroner til sundhed
  11.11.14 Velfærd

  Regeringen har i dag forhandlet en delaftale om finansloven for 2015 på plads med SF og Enhedslisten, der betyder, at sundhedsområdet får tilført et større milliardbeløb de kommende fire år.

 • Ny satspuljeaftale: 246 millioner kroner til sundhed
  24.10.14 Velfærd

  Hurtig genoptræning, bedre alkoholbehandling og en styrket indsats over for gravide med misbrugsproblemer. Det er nogle af de sundhedsområder, der styrkes de kommende år med penge fra satspuljen.

 • Psykiatrien får flere bæltefri afdelinger
  02.10.14 Velfærd

  Psykiatriske afdelinger i de fem regioner modtager 70 millioner kroner til forsøg med bæltefri afdelinger. Den fysiske tvang i psykiatrien skal nedbringes.

 • Partnerskaber får 105 mio. kr. til at løfte danskernes sundhed
  19.09.14 Politik

  Arbejdspladser, boligselskaber, skoler og foreninger landet over skal spille med, når danskernes sundhed skal have et løft. Med 105 mio. kr. vil sundhedsminister Nick Hækkerup nu sparke gang i 38 partnerskaber, der skal være med til at give danskerne flere raske leveår.

 • Regeringen vil investere 5 milliarder kroner i bedre sundhed
  21.08.14 Velfærd

  Med et større milliardbeløb vil regeringen styrke sundhedsvæsnet, så patienterne kan få bedre behandling. Det fremgår af en ambitiøs sundhedsstrategi, som sundhedsminister Nick Hækkerup har præsenteret i dag.

 • Sygdomme skal opdages med sundhedstjek
  18.08.14 Velfærd

  Mange lever med en alvorlig sygdom uden at vide det. Det kan få store konsekvenser for patienterne, som får et dårligere helbred og i værste fald risikerer at dø, hvis deres sygdomme ikke opdages og behandles. Derfor vil regeringen nu tilbyde patienter, der er i særlig risiko for at udvikle sygdomme som eksempelvis diabetes og KOL, et sundhedstjek hos egen læge.

 • Satspuljeaftale sikrer milliard-indsprøjtning til psykiatrien
  23.06.14 Velfærd

  SR-regeringen er i dag blevet enig med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at tilføre psykiatrien 2,2 milliarder kroner fra satspuljen i årene 2015-2018.

 • Akutmodtagelserne løfter kvaliteten i behandlingen
  06.06.14 Velfærd

  Regionerne er kommet langt med etableringen af akutmodtagelserne, som har løftet kvaliteten i den akutte behandling. Men der er plads til forbedringer, og akutmodtagelserne er fortsat under udvikling. Det viser en ny faglig gennemgang af akutmodtagelserne på landets 21 akutsygehuse.

 • Ny analyse: Billigere medicin giver ikke dårligere behandling
  28.05.14 Velfærd

  Langt de fleste patienter, der skifter dyr blodtrykssænkende medicin ud med et billigere lægemiddel, har et velreguleret blodtryk. Det viser en ny analyse af revurderingerne af medicintilskud, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag.

 • Synlighed om resultater skal løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet
  23.05.14 Velfærd

  Regioner, sygehuse og kommuner leverer god sundhedskvalitet til danskerne. Men nogle gør det bedre end andre. Det viser to nye rapporter, der sætter fokus på regioner og kommuners resultater på sundhedsområdet.

 • Regeringen og regionerne vil styrke samarbejdet om klinisk forskning
  22.05.14 Velfærd

  Danmark skal fastholde sin internationale førerposition inden for klinisk forskning. Målet er sundere danskere, vækst og arbejdsplader. Sundhedsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Regioner samler kræfterne og lancerer i dag en ny handslingsplan, hvor der stilles skarpt på styrket offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning.

 • Regeringen vil sikre ligeværd - lægger op til historisk investering i psykiatrien
  17.05.14 Velfærd

  Sundhedsminister Nick Hækkerup præsenterer i dag regeringens handlingsplan for psykiatrien, der skal styrke indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser og sætte et nyt fokus for psykiatrien, hvor udgangspunktet er ligeværd. Regeringen er parat til at investere 1,6 milliarder kroner i en bedre indsats, og indkalder nu satspuljepartierne til forhandlinger.

 • Sundhedsminister: Utilsigtede hændelser skal have servicetjek
  28.04.14 Politik

  Efter 10 års erfaringer med ordningen for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet er tiden moden til at gennemgå ordningen for at se, om den kan forbedres, så færre patienter får skader. Det mener sundhedsminister Nick Hækkerup, der derfor vil give ordningen et servicetjek.

 • Ministre baner vejen for velsmagende alkoholfri øl
  11.04.14 Politik

  Fremover skal øl med op til 0,5 procent alkohol kunne markedsføres som alkoholfri. Fødevareminister Dan Jørgensen og sundhedsminister Nick Hækkerup håber, at det vil føre til et større udbud af alkoholfri øl med bedre smag og give forbrugerne et alternativ til almindelige øl.

 • Storrygere får hjælp til rygestop for 42 millioner kroner
  08.04.14 Velfærd

  Over halvdelen af rygerne i Danmark vil helst være fri for cigaretterne. Med en pulje på 42 millioner kroner vil sundhedsministeren derfor give en særlig hjælpende hånd til de danskere, der ryger mest, og som har sværest ved at stoppe.

 • 40 millioner kroner til sårbare gravide
  07.04.14 Velfærd

  Sundhedsministeren øremærker 40 millioner kroner til nye initiativer, der skal give nyfødte fra sårbare familier en god start på livet.

 • Ny undersøgelse: Stor ulighed i sundhed
  05.03.14 Velfærd

  Danskere med korte uddannelser lever mere usundt end dem med længere uddannelser. De ryger bl.a. mere og rører sig mindre i fritiden, og den usunde levevis smitter af på helbredet. Det viser en ny stor undersøgelse, som tegner en profil af danskernes sundhed anno 2013.

 • Fremskridt men ikke i mål med kræftbehandlingen
  03.03.14 Velfærd

  8 ud af 10 patienter, der henvises til et sygehus i et kræftpakkeforløb, udredes og behandles inden for de tider, som anbefales af Sundhedsstyrelsen. Det viser de seneste kræftmonitoreringstal, som offentliggøres i dag.

 • Bedre kontrol med private behandlingssteder
  20.02.14 Velfærd

  Kosmetiske klinikker og andre private behandlingssteder skal fremover offentliggøre Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter på deres hjemmesider. Og forsikringsselskaberne og regionerne forpligtes til at give oplysninger om patienterstatningsudbetalinger, der overstiger gennemsnittet, til Sundhedsstyrelsen. Initiativerne skal styrke patientsikkerheden på private behandlingssteder.

 • Ekspertudvalg: Sådan kan vi få flere organdonorer
  27.01.14 Velfærd

  Sygehusene skal indføre pakkeforløb, så det bliver nemmere for pårørende at donere en nyre til et sygt familiemedlem. Og flere skal aktivt tage stilling til, om de ønsker at blive potentielle organdonorer. Sådan lyder et par af et ekspertudvalgs anbefalinger til, hvordan man kan få flere organdonorer. Anbefalingerne overrækkes i dag til sundhedsminister Astrid Krag.

 • Britiske parlamentarikere og europæiske ministre skal høre om danske stofindtagelsesrum
  22.01.14 Velfærd

  Mere end 2.400 registrerede stofmisbrugere benytter de danske stofindtagelsesrum, og siden de åbnede, har der været flere end 150 overdosissituationer, hvor personalet er trådt til for at hjælpe. Torsdag besøger sundhedsminister Astrid Krag det britiske parlament for at fortælle om de danske erfaringer.

 • Astrid Krag: Lovforslag er vigtigt skridt på vej mod psykiatri-ligestilling
  05.12.13 Politik

  Når Folketinget 5. december behandler lovforslaget om nye patientrettigheder inden for psykiatrien, er det et meget vigtigt skridt hen mod en ligestilling for mennesker med psykiske lidelser, mener sundhedsminister Astrid Krag.

 • Nye regler øger åbenheden om sundhedspersoners samarbejde med industrien
  05.12.13 Politik

  Virksomheder, der fremstiller medicinsk udstyr, underlægges de samme regler for samarbejde med sundhedspersoner som lægemiddelvirksomheder. Og offentligheden vil fremover kunne se, hvad læger og andre sundhedspersoner tjener på deres samarbejde med industrien. Det fremgår af en ny handleplan, som sundhedsministeren offentliggør i dag.

 • Ny satspuljeaftale på sundhedsområdet
  28.11.13 Politik

  Sklerosepatienter, stof- og dopingmisbrugere. Det er nogle af de grupper, der får gavn af den netop indgående satspuljeaftale på sundhedsområdet for 2014-2017.

 • Satspuljeaftale løfter tilbud til mennesker med psykiske lidelser
  28.11.13 Politik

  Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen og minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag har sammen med satspuljepartierne afsat 410 millioner kroner til at forbedre indsatsen i regioner og kommuner for mennesker med en psykisk lidelse.

 • Finanslovaftale: Ny behandling til kræftramte børn
  27.11.13 Politik

  Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte 275 millioner til etablering af Danmarks første center for partikelterapi.

 • Stort fald i narkotikadødsfald
  25.11.13 Velfærd

  Sidste år var antallet af dødsfald blandt stofmisbrugere det laveste i 19 år. I 2012 var der 210 såkaldte narkotikarelaterede dødsfald. Det er markant færre end i 2011, hvor der blev registreret 285 dødsfald.

 • Astrid Krag: En patient er ikke en diagnose med ben
  05.11.13 Politik

  Læger og andre sundhedspersoner skal blive bedre til at lytte til patienterne og inddrage dem i eget behandlingsforløb. Derfor vil regeringen udforme en ny strategi, der bl.a. skal sikre, at patienters og pårørendes behov og ressourcer bringes mere i spil i sundhedsvæsnet.

 • Sundhedsministeren: Psykisk sygdom skal ikke være et tabu på arbejdspladserne
  10.10.13 Politik

  Mennesker med en psykisk lidelse slås ikke bare med deres sygdom. Ofte oplever de også en manglende forståelse for deres sygdom blandt kolleger. Det hænger bl.a. sammen med, at der eksisterer mange myter og fordomme om psykisk sygdom. Sundhedsministeren vil derfor etablere partnerskaber, der kan være til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom på arbejdspladserne.

 • Psykiatriudvalg vil sætte ny retning for psykiatrien
  04.10.13 Politik

  Indsatsen over for mennesker med psykiatriske lidelser skal i højere grad fokusere på mulighederne for, at den syge kan komme sig og få en almindelig hverdag med uddannelse eller arbejde. Det mener regeringens psykiatriudvalg, der i en ny omfattende rapport anbefaler en mere moderne, åben og inddragende ramme for indsatsen på psykiatriområdet.

 • Bedre livskvalitet for stofmisbrugere
  22.08.13 Velfærd

  Sundhedsminister Astrid Krag glæder sig over den netop offentliggjorte evaluering af heroinordningen. Den er et godt eksempel på, at en mere imødekommende politik over nogle af de mest udsatte borgere giver mulighed for at leve et bedre og sundere liv trods misbrug.

 • Ny aftale om medfinansiering af stofindtagelsesrum
  14.08.13 Politik

  Regeringen og Enhedslisten sikrer med en ny aftale, at kommunerne også i 2014 og 2015 kan få økonomisk støtte til at etablere og drive stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige stofmisbrugere kan tage deres stoffer under ordnede forhold.

 • Digital sundhed får et løft med ny teknologi
  17.06.13 Velfærd

  Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har netop aftalt en ny fællesoffentlig strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013-2017.

 • Kræftpatienter kommer hurtigt i behandling
  31.05.13 Velfærd

  Pakkeforløbene på kræftområdet virker. Hovedparten af patienterne, der henvises til sygehusene i et pakkeforløb udredes og kommer i behandling for deres kræftsygdom inden for de faglige forløbstider, som angives af Sundhedsstyrelsen.

 • Børn af alvorligt syge forældre får støtte
  29.05.13 Velfærd

  En pulje på 5 mio. kr. bliver nu fordelt til en række projekter, der skal hjælpe børn af alvorligt syge forældre. Projekterne fokuserer på bl.a. uddannelse af personale og involvering af barnets familie.

 • Ny analyse: Sygehusene har skabt gode resultater
  28.05.13

  Sygehusene bliver mere effektive og behandlingen af patienterne bliver bedre. Det viser en ny analyse, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i dag offentliggør. Flere patienter slipper for at blive indlagt i forbindelse med en operation, de er indlagt i kortere tid, der er færre genindlæggelser, og dødeligheden efter en sygehusindlæggelse er faldet. Sundhedsminister Astrid Krag glæder sig over de opnåede resultater:

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner