40 inititiativer skal skabe grønne jobs

19/03/2013 10:04

Dansk Industri

Grøn produktion havde i 2010 en værditilvækst på 64 mia. kr. Med ny vækstplan med 40 konkrete initiativer vil regeringen skabe endnu mere vækst og flere grønne arbejdspladser. I dag præsenterede regeringen Vækstplan for vand-, bio- og miljøløsninger. Planen indeholder 40 initiativer, der skal hjælpe med at øge væksten i de grønne virksomheder.

- Over 50.000 danskere arbejder i virksomheder, der laver vand-, bio- og miljøløsninger. Det er et område, hvor vi har markante styrker. Vækstplanen vil bidrage til, at vi kan fastholde og skabe både udviklings- og produktionsarbejdspladser i Danmark, siger Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.

Kan bidrage til vækst
Af planen fremgår det, at grøn produktion allerede giver et væsentligt bidrag til dansk økonomi, og at de grønne løsninger vil kunne bidrage væsentligt til dansk vækst i de kommende år. Ifølge planen gav grøn produktion i 2010 en værditilvækst på 64 mia. kr. svarende til ni pct. af tilvæksten i den private sektor.

- Grøn teknologi, viden og produktion er helt sikkert en af danske virksomheders styrker, og det er glædeligt, at regeringen har fokus på at udvikle området. Samlet set er det et bredt katalog med konkrete initiativer på nogle områder og beslutninger om grundlaget for andre initiativer på andre områder, siger miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, DI.

Maskin-, plast-, glas- og betonindustri er grønnest
Planen peger på, at den grønne produktion er størst indenfor Maskin-, plast-, glas- og betonindustri, hvor 40 pct. af produktionen i hver branche er grøn. På eksportsiden udgør vand- og øvrige miljøløsninger ca. halvdelen af den grønne eksport, der i 2011 beløb sig til ca. 64 mia. kr.

- Krisen har betydet et fald i eksporten og dermed antallet af beskæftigede. Det er den udvikling, regeringen vil forsøge at vende med vækstplanen. Og vi skal kvittere for, at den har lyttet til de forslag, der er fremlagt fra Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, og at regeringen har vist villighed til at revurdere væsentlige dele af betalings- og incitamentssystemet på hele området. Det vil kunne fremme innovationen og effektiviteten på området, siger Karin Klitgaard.

En og en bliver til tre
Miljøchefen er særligt glad for planens øgede fokus på effektivitet i vandsektoren og industrien. Her vil regeringen skærpe efterspørgslen på omkostningseffektiv teknologi, der kan eksporteres.

- Når betalingen for spildevand på den ene side bliver mere omkostningsægte, og der på den anden side bliver arbejdet at effektivisere vandsektoren og fremme test- og demonstration kan en og en blive til tre, siger Karin Klitgaard.

Savner fokus på affald
Men ingen roser uden torne. Miljøchefen mener, at regeringens plan savner vigtige elementer i håndteringen af affald.

- Der er kommet en del udmeldinger på området efterhånden, men vi har stadig ressourcestrategien til gode. Som for vand, så gælder det også for ressourceudnyttelse af materialer, at de rette rammevilkår skal være til stede. Lige nu kæmper vi bl.a. med en afgift på farligt affald, som stiller store dele af genindvindingsindustrien rigtigt dårligt, og risikerer at koste dem livet. Det vil ikke være fremmende for Danmarks rolle i at etablere en ressourceeffektiv økonomi, hvor vi udnytter ressourcerne mest effektivt, siger Karin Klitgaard.

Mest Læste

Annonce