Klagesagen: Søg dialogen, siger kommunen

Kontakt os, når du bliver afvist, siger Haderslev Kommune efter privat socialrådgiver på kommunens egen opfordring har indbragt den for ombudsmanden.

”Jeg skal med det samme beklage, at mit brev til Ricky Magnussen ikke inviterer ham til at kontakte mig for yderligere dialog, hvis han er i tvivl eller ønsker sagen drøftet.”

Det siger direktør for Voksen- og Sundhedsservice, Charlotte Scheppan, til DenOffentligeSektor.dk efter den private socialrådgiver, Ricky Magnussen, har indbragt kommunen for Ombudsmanden. Hun mener dog, at Haderslev Kommune har handlet rigtigt i Ricky Magnussens situation.

”Det er ikke korrekt, at vi forsøger at hindre borgere i overdrage deres sag til en partsrepræsentant. Men det er korrekt, at vi stiller krav om, at formalia vedr. samtykket skal være i orden. Det betyder bl.a., at det skal være tydeligt hvad borgeren giver sit samtykke til og samtykkeerklæringen skal afleveres af borgeren selv. Det kan borgeren gøre ved at fremsende samtykkeerklæringen med almindelig post, aflevere den personligt eller fremsende den via sikker mail til kommunen,” forklarer Charlotte Scheppan.

Læs også: Patientforeninger: Sådan vinder kommunerne tilliden tilbage

Gå til tilsynet eller ombudsmanden

Sagen begynder da den private socialrådgiver kontaktes af en borger fra Haderslev, der ønsker hans assistance i en konkret sag med kommunen. Ricky Magnussen har haft omkring 1000 forskellige sager det seneste år, så han er rutineret i de formelle processer med at få samtykke erklæringer og meddele kommunen om hans rolle som professionel vejleder for en borger. Selve anmodningen om samtykke har aldrig voldt Magnussen problemer, men kort efter nytår fik han et overraskende brev fra direktøren for Voksen- og Sundhedsservice i Haderslev Kommune.

Brevet er dateret 2. januar 2013 og lyder:

”Partsrepræsentant

Du har, som klage over sagsbehandling, klaget over, at Haderslev Kommune ikke har villet acceptere anmodning om samtykke til at optræde som partsrepræsentant for en borger i kommunen.

Samtykket du ønsker godkendt, er indscannet hos dig og sendt ved usikker mail til Haderslev Kommune. Desuden er det ikke præcis angivelse af hvilken myndighed der forventes at handle efter samtykket.

Derfor opfylder samtykket ikke almindelige krav til formalia. Der er ikke tilstrækkelig sikkerhed for indholdet af samtykket.

Det er Haderslev Kommunes opfattelse, at der ikke er sket fejl i sagsbehandlingen af din anmodning om at du godkendes som partsrepræsentant og din klage afvises.

Du vejledes om, at du har mulighed for at indbringe spørgsmålet overfor Tilsynet eller Folketingets Ombudsmand. ”

Læs også: Dobbelt socialsystem på vej

På grundlag af det dette brev indbringer Ricky Magnussen prompte sagen for Folketingets Ombudsmand, som kommunen orienterer om, er næste skridt. Han læser brevet som en konsekvent afvisning, og på ingen måde invitation til en dialog.

”Der er jo ikke engang en forklaring på, hvordan de så vil have samtykke-erklæringen fremsendt, så jeg har ikke engang en mulighed for at gøre et nyt forsøg,” siger Ricky Magnussen.

Vil dialogen

Men forelagt Magnussens klage til Ombudsmanden ærgrer direktør Charlotte Scheppan sig over, at Ricky Magnussen ikke har kontaktet hende af egen drift.

”Det er sådan, at hvis vi får en anmodning om samtykke, og formaliteterne er på plads, så giver vi naturligvis altid samtykke. Så hvis Ricky Magnussen er utilfreds, så synes jeg han skulle have kontaktet os,” siger Charlotte Scheppan, der straks beklager, at hendes brev kan opfattes som afvisende overfor dialog.

”Enhver der er utilfreds kan jo altid kontakte os, og så får vi en snak om det. Vi har nogle sager på socialområdet, der er meget komplicerede, så derfor kan det ofte være en hjælp at tage en samtale om, hvorfor vores afgørelser er, som de er,” forklarer Charlotte Scheppan, og erkender at det er en vigtig men også nogle gange vanskelig opgave at kommunikere med borgere og deres repræsentanter, således at borgerne oplever kommunikationen forståelig og tilfredsstillende. ”Derfor synes jeg, at det er godt at få sat fokus på, hvordan vi kan gøre det bedre,” siger direktøren.

//Nick Allentoft//

Emneord: Socialkrisen, Socialsystemet, Klager, Socialrådgiver, Ricky Magnussen, Haderslev Kommune, Charlotte Scheppan
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 16.01.13
  Kommentar fra Ricky Magnussen på facebook:

  Tillæg til artiklen: jeg har forsøgt dialogen via telefon til chefen, men hun ville slet ikke snakken med mig...

  Hilsen fra et sted i Oman

 • 12.01.13
  Retssikkerhed i kommunerne - P1

  http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2013/01/08/161723_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1.htm

 • 11.01.13
  Kommentar til Klagesagen - oprindeligt sendt privat

  Hej Hans Henrik
  .. jeg har, med mine ringe evner gennemgået det materiale, du har oplyst – og jeg undrer mig over – for det første
  .. i henhold til gældende lov, er der ingen formskrav i borgernes henvendelse til kommunen – derfor er kravet om sikker mail ikke relevant og et signal om chikane – måske føler de sig taget med ”bukserne nede”
  .. jævnfør henvisning til behandlingen af din kones ansøgning om hjælpemidler, ligner det, at man enten ikke har sat sig grundigt ind i sagen (det skal man for at kunne svare adækvat) eller, ikke har ønsket at imødekomme ansøgning – sådan lige på en gang – forhaling af sager (i modstrid med Regler for God Forvaltningsskik) er ganske enkelt ulovligt og også i strid med hensigtserklæringen i loven om en sammenhængende sagsbehandling og i SAMARBEJDE med borgeren – retssikkerhedsloven.

  .. men med dette in mente, forstår jeg måske den fremtrædende sjusk og manglende omhu :
  https://www.facebook.com/notes/gitte-eisenreich/pornofotograf-eller-socialr%C3%A5dgiver/585798244780569

  .. og med dette kan jeg måske bedre se en sammenhæng i de mange afslag på borgernes klager :
  https://www.facebook.com/notes/gitte-eisenreich/livsfarlig-l%C3%A6gekonsulent-ansat-i-besk%C3%A6ftigelsesanken%C3%A6vnet-hvor-han-laver-falske-/574283362598724

  .. desværre SØGER kommunerne grænser over alt, hvor det er muligt – men med denne udtalelse fra Statsforvaltningen, KAN de måske kommes til livs :

  https://www.facebook.com/notes/gitte-eisenreich/hermed-godtgjort-fra-statsforvaltning-kommunerne-m%C3%A5-ikke-s%C3%B8ge-gr%C3%A6nser-for-lovlig/561896940504033

  .. og se så lige her angående den vejledning og sagsbehandling :
  https://www.facebook.com/notes/gitte-eisenreich/borgere-der-har-brug-for-s%C3%A6rlig-vejledning-om-oplysningspligten/571168116243582

  .. måske tydeligere her :
  https://www.facebook.com/notes/gitte-eisenreich/officialprincippet-bliver-ogs%C3%A5-kaldt-unders%C3%B8gelsesprincippet/571160369577690

  .. for øvrigt giver jeg dig ret i din skarpe beskrivelse :
  Derfor kan jeg igen kun opfatte påstanden om at jeg ikke har svaret på brevene som løgnagtigt og jeg kan kun opfatte henlæggelsen af ansøgningen som magtmisbrug.
  Jeg agter at fortage mig det fornødne i denne sammenhæng.

  .. og tænkte mig, du måske kunne være interesseret i dette, idet man lægger mere vægt på vejledningerne til lovene :
  https://www.facebook.com/notes/gitte-eisenreich/borgernes-retssikkerhed-formuleret-til-kommunerne-udpluk/571151806245213
  .. Gitte E.

 • 11.01.13
  Reger for samtykke??

  Jeg håber, at denoffentligesektor.dk vil bringe en artikel om ombudsmandens svar, når det kommer, selvom det sikkert vil vare måneder.
  For det kunne jo godt lyde som om, at kommunen her faktisk har en pointe?:
  Jeg er selv en af dem, der mener at have været udsat for hårrejsende sagsbehandling og har derfor også nemt ved at forarges over historier som denneher. Men:
  Hvad nu, hvis sagen er et eksempel på, at en kommune for én gangs skyld har nærlæst reglerne og taget dem alvorligt?? Jeg ved det ikke.
  Men i givet fald er der eddermaneme grund til at sætte spot på, at så har mange kommuner i den nævnte socialrådgivers 1000 andre sager ikke bekymret sig om reglerne for samtykke!!!!?

  I så fald er det et generelt problem, at kommunale sagsbehandlere er utilstrækkeligt kvalificerede til at varetage det arbejde, de er ansat til...

 • 11.01.13
  Det er jo tydeligt at

  Det er jo tydeligt at kommunen tilbud om dialog først kommer efter at pressen er kommet ind i sagen. jeg sidder med et par breve ang. min egen sag i en anden kommune. og det er samme afvisende tone de lægger ud med, brevet for borgmesteren gør nærmest grin med min sag, og beskylder mig for at lyve om sagsakter selv om jeg har skriftlig dokumentation fra kommunen, for mine påstande

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også