Økonomien for studerende er forhåbentlig på vej til at blive bedre

Danske studerende har i international sammenhæng en rigtig god økonomi pga. vores SU-system, men der er stadig plads til forbedring.

Når man får SU følger der stramme regler med for, hvor meget man må have i lønindkomst ved siden af. Dette er en indskrænkning i den personlige frihed og derfor noget som Liberal Alliance er imod. Boligudgifterne i universitetsbyerne er skyhøje, og vi skal derfor arbejde intenst på at give studerende mulighed for at have et højere disponibelt beløb hver måned eller på anden måde få løst boligsituationen. En investering i vores unge studerende er en investering i fremtidens velfærd, og bør derfor være en selvfølge.

Satser for månedsfribeløb med SU

Der er faste satser for, hvor meget man må tjene ved siden af sin SU, og det kaldes for et månedsfribeløb. Aktuelt er satsen 7.846 kr./måned for ungdomsuddannelser og 12.375 for videregående uddannelser. Det har været en vigtig sag for Liberal Alliance at øge den personlige frihed også på dette område, og vi har derfor ønsket helt at ophæve dette indtægtsloft. Det er nu lykkedes at komme et stykke ad vejen, idet Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har aftalt, at fribeløbet hæves med 1.000 kr./måned med virkning fra januar 2019.


Det kan ikke være politikernes opgave at blande sig detaljeret i den enkeltes livsførelse og økonomiske prioritering. Der kan sagtens være situationer, hvor det vil være vigtigt for den enkelte f.eks. det ene år at have en høj indtægt, og det efterfølgende år måske have en lavere indtægt. Dette kunne være muligt med et afskaffet indtægtsloft, men sådan skulle det altså ikke være i denne omgang. Vi er dog rigtig glade for at kunne hæve grænsen med trods alt 1.000 kroner per måned. Det er en god start.

Man kan regulere på skatten i stedet

En anden mulighed for at give bedre økonomiske forhold for de studerende er at lette skatten i bunden. I Liberal Alliances 2030-plan indgår, at vi vil øge fradraget i bunden, så de første 7.000 kroner man tjener hver måned bliver skattefri. Dette vil særligt for studerende med sådanne lave indkomster være et gevaldigt løft i den disponible indkomst, dvs. der er flere penge til rådighed efter skat hver måned. På denne måde kan man måske nøjes med at arbejde mindre ved siden af sit studie, og en indtægtsgrænse i forbindelse med SU bliver mindre relevant. Vi håber, at der kan skabes politisk flertal for en sådan model efter valget.

Boligprisernes himmelflugt

Priserne på boliger i universitetsbyerne er meget høje, både for lejeboliger, andels- og ejerboliger. Samtidig er det næsten umuligt at få et kollegieværelse, så situationen er bestemt ikke optimal.

Som liberal er det meget fjernt at skulle gå ind og regulere mere på boligpriserne, end vi gør allerede, så derfor må vi se på andre muligheder. Med et effektivt net for kollektiv transport kan man sagtens bo i en billigere forstad til en universitetsby. Derfor skal vi investere intensivt i f.eks. udbygning af metrosystemet i Københavnsområdet, og billigere studie-egnede boliger kan så placeres langs disse metrolinjer. Københavns Kommunes mærkelige regel om at nybyggede lejligheder skal være kæmpestore gør det heller ikke ligefrem lettere for de studerende i København.

Vi kan også gøre andet for de studerende

Hvorfor ikke f.eks. gøre det mere attraktivt at tage offentlige transportmidler for derved at muliggøre bosættelse til billigere huslejer udenfor centrum af de større byer?

Der eksisterer en ordning med ungdomskort for studerende på en videregående uddannelse. Reglerne er rimelig komplicerede, men det lander for mange af de studerende på en månedspris på ca. 650 kroner. Man kan så overveje, om den administrative omkostning står mål med denne relativ lille indtægt for DSB. Jeg vil konkret foreslå, at man laver en seriøs beregning på, hvad det vil koste at gøre det gratis for studerende at benytte offentlig transport til og fra deres uddannelsessteder. Måske er det ikke særlig dyrt at afskaffe egenbetalingen, hvis man indregner afskaffelsen af hele bureaukratiet omkring ordningen? Det bør prøves af.

Læs mere om SU-satser her.

Emneord: KANDIDATERNE, FV2019, Uddannelser, SU, 290319
Jacob Rosenberg på DenOffentlige.dk Jeg stillede op første gang til RV17/KV17, og blev valgt til regionsrådet i hovedstaden med mange personlige stemmer, så det var både overraskende og dejligt. Jeg stiller op igen til RV21/KV21 ...
Aktivitet: Artikler: 34 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også