Rikke Noack Skivild, Rie Grenaa og Kira Martina Månsson var meget spændte inden mødet med Mette Frederiksen

Opråb til Mette F: Straf kommunerne på pengepungen

Lovbrud skal medføre økonomiske sanktioner i form af dagbøder og erstatninger, når sagsbehandlingen fejler og er forsinket eller ulovlig. Dertil må regeringen se på refusionsordningerne, så kommunerne mister fordele ved at spekulere i at holde syge borgere på kontanthjælp. De forslag landede mandag på beskæftigelsesminister Mette Frederiksens bord, da borgere fra den sociale modstandsbevægelse var på besøg.

“Hos Aktion Syg i Danmark tror vi ikke på at kommunerne af sig selv retter op på ulovlighederne. Det har de haft masser af tid og lejlighed til at gøre. De skal tvinges. Og her tæller kun økonomien.”

                                                 Læs også: Mette F: Syge skal beskyttes

Sygdomsramte i Danmark kræver, ønsker og håber

Om sagsbehandling i kommunerne: 
1.    At kommunerne pålægges tidsgrænser for afklaringsforløb for sygdomsramte, og at der omgående sættes ind med målrettet afklaring i forhold til job, fleksjob og pension.
2.    At afklaringsforløb tilrettelægges i samarbejde og dialog med den sygdomsramte og på en måde, så sygdommen ikke forværres eller andre sygdomme opstår.
3.    At der oprettes en journal vedrørende sygdomsbilledet, der følger den sygdomsramte rundt i hele systemet, og som den sygdomsramte altid selv har adgang til via Borger.dk. Den skal skrives på dansk. Og ved kendt diagnose skal sagsbehandleren forpligtes til at indhente viden om sygdommen hos specialister.
4.    At konklusioner i lægeerklæringer og arbejdsprøvninger respekteres, og det indskærpes over for sagsbehandlere, at de ikke skal hverken diagnosticere eller behandle sygdomsramte. Lægekonsulenterne afskaffes.
 
Om sygdomsramtes forsørgelse:
5.    At kontanthjælp for sygdomsramte afskaffes ligesom varighedsbegrænsning på sygedagpenge, så den sygdomsramte ikke kommer til at stå uden egen indtægt. Sygdomsramte, der nu er på kontanthjælp, får midlertidig førtidspension, til deres sag er udredt.
6.    Hvis en sygdomsramt under sagsbehandling, arbejdsprøvning m.m. har lidt helbredsmæssig skade, skal der udbetales erstatning for svie og smerter og livslang erstatning for handicap. Denne erstatning må ikke modregnes i andre ydelser eller medregnes som formue.
7.    At sygdomsramte med varigt og markant nedsat funktionsevne får tilkendt førtidspension og ikke tvinges i ressourceforløb eller en fleksjobordning, der forværrer sygdommen og ødelægger den syges mulighed for at have et privatliv.
 
Om sanktioner og anke:
8.    At der indføres og anvendes sanktioner mod kommunerne i form af dagbøder og automatisk erstatning til den sygdomsramte for at bryde tidsgrænser, love og regler.
9.    At anker over afgørelser behandles uden for kommunen og inden for en fastsat og overskuelig tidsfrist.

Det budskab var afsættet for, at tre syge borgere mandag mødte frem hos beskæftigelsesminister Mette Frederiksen med 6.380 underskrifter. Rie Grenaa, Rikke Noack Skivild og Kira Martina Månsson kæmper normalt for at blive hørt, og mandag blev der lyttet. De mødte landets beskæftigelsesminister og fik dermed deres livs chance for at blive hørt. Talepapiret var på plads, og da de efter godt 25 minutters samtale med Mette Frederiksen kom ud, var nervøsitet blevet til lettelse, mens frustrationerne havde fået et anstrøg af, at der er forandringer på vej til den gode side.

“Det gik godt. Hun lyttede, og tog notater til flere af vores budskaber,” fortalte de tre borgere efter mødet.

De havde forberedt et talepapir, som blev gennemgået for ministeren. Alle punkter er baseret på underskriftsindsamlingens såkaldte “krav, ønsker og håb” som fremgår i faktaboks.

Borgerne ønsker, at ministeren bliver fuldstændig klar over, at der foregår ulovlig sagsbehandling, og det ofte er umuligt for syge borgere at komme i ordentlig dialog med deres kommune. Rie Grenaa har eksempelvis gentagne gange forsøgt at komme i dialog med Næstved Kommunes jobcenter, men må gang på gang selv råbe kommunen op, når sagsbehandlingstider bliver overtrådt uden forklaring. Fremgangsmåden er med til at frustrere og presse syge borgere yderligere, og gør dermed dialogen med sagsbehandlere endnu sværere, påpeger Rie.

De tre borgere har via Aktion Syg i Danmark bevægelsen indsamlet masser at konkrete eksempler, som de beskrev for ministeren mandag.

Læs også: Socialkrise: Mette F. åbner døren

“Retssikkerhedslovens krav om offentliggørelse af sagsbehandlingstider er meget langt fra at blive overholdt. På personsagsplan er lovbruddene uhyggeligt mange. De spænder fra manglende sagsbehandling til at kendelser fra Ankestyrelsen og Ombudsmanden tilsidesættes. Og fra forsøg på at begrænse sygdomsramtes ytringsfrihed til sagsbehandlere, der påtager sig lægekompetence og kræver medicinering og operationer,” fortalte de.

De tre borgere mener, at deres historier og eksempler gjorde indtryk.

“Det virkede som om, ministeren var lydhør overfor vores budskab om, at kommunerne skal overholde loven, og bør straffes for at spekulere i refusioner og misligholde frister for sagsbehandlingen,” siger de tre kvinder.

Læs også: Middelklassens velfærdssamfund

De mener, at kontanthjælp er blevet en parkeringsplads for syge borgere mens kommunerne langsomt sagsbehandler hver enkelt borger efter samme regler og rammer.

“Afskaffelse af kontanthjælp til sygdomsramte er en mærkesag for os. De store ventetider, når vi ser på udredning af sygdomme og deres konsekvenser, ligger ikke primært  i sundhedsvæsenet. De ligger i kommunerne. Og kommunerne skal ikke kunne parkere sygdomsramte på systemets billigste ydelse, mens sagsbehandlingen går helt i stå. Eller mens der kræves den ene arbejdsprøvning efter den anden. Og det ene hold undersøgelser og lægeerklæringer efter det andet,” sagde de tre borgere til Mette Frederiksen.

 

Emneord: Aktion syg i Danmark, Mette Frederiksen, Kontanthjælp, Sagsbehandling, Socialkrisen, Økonomiske sanktioner, Underskriftsindsamling, Sagsbehandlingstid, Sygedagpenge, Chefredaktør Nick Allentoft, Rie Grenaa, Rikke Noack Skivild, Sygedagpengereform
Samfundssind v. Nick Allentoft på DenOffentlige.dk Tidligere stifter og chefredaktør på DenOffentlige.dk....
Aktivitet: Artikler: 88 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 29.01.14 kirsten kristensen
  vedr sygmelding og afklaringsforløb

  Jeg er en borger som blev rigtig syg i 2011,og fik konstateret 3 diskus i lænden efter visning i Mr scanner og blev henvist til rygcenter middelfart som konstatererede det der heder Modicforandringer,og bliver senerere henvist til rygcenteret i give hvor der skulle ses om der kunne opereres,men desværre,bliver derefter kastet rundt i systemet for at få mig afklaret på sygedagpengeafd,bliver henvist til Mølholm hvor jeg bliver via strøm bliver tjekket i mine ben da jeg har meget snurren i mine ben,men viser normale tilstande i mine nerver i benenen men de finder en knude i min albue som skal fjernes og bliver henvist til OUH og får den fjernet inden for en uge og som heldigvis gik godt,men nu var jeg faldet for sygedagpengeloven og kunne ikke forlænges,så var for syg til at stå til rådighed,og bliver henvist til kontanthjælp,der bliver i dec 2012 lavet en arbejdsprøvning på 2x2 timer ugentlig på kontor med dårlig effekt da jeg havde svært ved at gå,stå og sidde for længe og stopper der i april 2013 hvor jeg kommer i arbejdsprøvning på et plejecenter for demente også 2x2 timer ugentlig og er færdigudret der i august 2013 hvor der bliver beskrevet hvor dårlig jeg er til kommunen.Der bliver udfærdiget en resurseprofil på mig og inhentet status hos de 7 sygehuse jeg har været på og bliver erklæret total stationær,Jeg bliver den 13-01-2014 indkaldt til et rehabeliteringsmøde,hvor jeg bliver kastet tilbage til sagsbehandler grundet at jeg kan lufte min hund,samt sidde over døgnets 24 timer 3-4 timer ved min com,og skal nu yderlige afklares til samtlige læger forundringer???Så må starte forfra igen

 • 27.12.13 En forundret borger
  Kommunal immunitet

  Så længe sagsbehandlere i kommunerne kan opføre sig som de lyster under dække af tavshedspligten og offentlighedsloven (her kaldet den kommunale immunitet) så er der ingen retssikkerhed for de svageste i samfundet. De kan gøre hvad de mener også begå ulovligheder uden konsekvenser.. Vi er på vej ind i en statstilstand der minder uhyggeligt om forholdene der herskede i Centraleuropa i trediverne. Hvornår får nogen øjnene op? og fratager enkeltindivider magten til at bestemme over andre menneskers liv. Der skal som minimum være et panel af lægfolk der skal høres i personsager.

 • 27.12.13 Anders Dinsen
  Straf er godt, men tilsyn er bedre

  Ja måske skal der straf til: Bøder og konsekvens. Jeg er dog i tvivl.

  For det er jo byrådet der har tilsynspligten med den kommunale forvaltning, så spørgsmålet bør være hvorfor de ikke i højere grad tager affære? Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at gå til ministeren når det er de lokale politikere, der kunne løse problemet? Formanden for beskæftigelsesudvalget har et telefonnummer og en mailadresse, og han eller hun er vel altid interesseret i at handle når borgere kan dokumentere ulovlig administration?

  Måske skyldes det en tradition, hvor nærhed altid er godt: Ved at byrådet og udvalgene er tæt på forvaltningsbeslutningerne bliver de også medansvarlige, og de har måske en interesse i at dække over nogle fejl? Det er helt oplagt et problem, hvis det er tilfældet, men hvordan kan man ændre på det?

  Er der brug for nye, mere kritiske holdninger hos kommunalpolitikerne? Mangler de simpelthen mod og kompetence til at stille de kritiske spørgsmål? Skal de holde større afstand til forvaltningen?

  Eller er de overhovedet kompetente til at føre tilsyn og har de den nødvendige, uafhængige, støtte til at gøre det?

  Hjørring kommunalbestyrelse viste handlekraft for et år siden da de undersøgte sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde og fandt store mængder fejl i sagsbehandlingen. Det er selvfølgelig godt, at fejlene er blevet fundet, men hvorfor krævede det en undersøgelse fra et revisionsselskab (Deloitte) og skete først efter flere år med dårlig forvaltning?

  At der er smalhals i kommunerne kan aldrig legitimere lovbrud - eller tjene som forklaring.

  Der kan være et politisk mål om at få flere penge til de syge. Men retten til ordentlig sagsbehandling er universelt, og bør slet ikke være til diskussion.

 • 21.12.13 Diana
  syge på kontanthjælp og GF

  Kære Mette Frederiksen

  Jeg skriver til dig, på vegne af mig selv, og på vegne af MANGE andre stakkels syge mennesker, som bliver ramt af GF.
  Jeg vil rigtig gerne vide, OS, der allerede ER på kontanthjælp i DAG, får VI gavn af den nye sygedagpengereform OGSÅ?
  Vi er rigtig mange med psykiske og fysiske lidelser, som bliver ramt MEGET hårdt.
  Mange er påvirket, fordi kommunerne ikke kan få fingeren ud af rø**n, og få tildelt alle de ressourceforløb som der er til rådighed.
  Mange bliver sat som udd. parat, trods dét at de slet ikke er klar til det, da de hverken er blevet udredt, har fået nogen form for hjælp, bliver taget seriøst, og nu bare sidder fast.
  Ydermere, dem som ikke har nogen af de kategorier mht. psykiske / fysiske lidelser, vi føler at vi er GLEMTE.
  Angst, depression, meget lav energiniveau, dårlig hukommelse, dårlig koncentration, stress, og en masse masse andre ting,
  gør at vi bruger SÅÅÅ mange flere ressourcer ( som vi i forvejen mangler ), på at have det sådan.
  Vi har ikke en jordisk chance til at komme i forbedring, eller blive helt raske, hvis vi fortsat bare er "dumpet" på de her lave ydelser,
  og endda mere, hvis man er sat som udd. parat, og samtidig bliver ramt af GF.
  Mange står med dén situation i dag, at dengang de kunne arbejde, havde de købt hus sammen med deres samlever.
  Da det stadig kan være meget svært at få huset solgt, så vil man altså ikke kunne klare det økonomisk med en indkomst der svarer til 2 x kontanthjælp.
  Bare lige et eksempel på hvordan syge folk bliver ramt med de regler der har været de sidste år.

  Et ungt par på 25 og 27 år har købt et lille hus.
  De havde begge arbejde, og kunne lige få det til at løbe rundt økonomisk, ved at de ikke bruger deres penge på f.eks. biograf, rejser, og andre fornøjelser.
  Et år efter, bliver kvinden psykisk / fysisk syg, og bliver sygemeldt på ubestemt tid.
  Hun kommer først på sygedagpenge, senere på kontanthjælp, og NU sidder parret så i saksen.
  Under hendes sygemelding har hun forsøgt at få hjælp til at komme i forbedring, men hun er ikke blevet taget seriøst af hverken kommunen eller lægerne.
  Hun bliver så tvunget til at skulle ud i aktivering som f.eks. as3, hvor man i uendeligheder sidder og skriver cv, jobansøgninger m.m., og ingen er interesserede.
  Hun sidder derinde fra mandag til fredag, og bliver endnu mere frustreret, både fordi at hun pt. ikke kan klare et arbejde pga. hendes sygdom,
  fordi at hende og hendes samlevers økonomi, er ved at blive det rene kaos, og hvis hun ikke snart får noget hjælp til at blive udredt, eller få et arbejde (som hun stadig ikke kan klare),
  så står de til at få deres hus på tvang, fordi de ikke kan få solgt huset, og de har nu, ikke har råd til at betale.
  De købte huset mens de havde 2 lønindtægter. dvs. i hvert fald 4 x kontanthjælp tilsammen.
  Nu kommer der så de nye reformer.
  Kvinden bliver sat som udd. parat, og bliver samtidig ramt af GF.
  I 2015 står hun uden nogen indtægt, og de står nu fælles, med en indkomst som svarer til 2 x kontanthjælp.
  Hvordan vil et tilfælde som denne, have nogen positiv økonomisk fremtid for syge?
  De ville komme til at stå med gæld til langt op over ørerne, lige meget hvad de gør.
  Får de solgt huset, får de garanteret ikke ligeså meget for den som de selv gav for den, og står med gæld for det resterende af deres huslån,
  også især hvis de ikke havde overskuddet og den der manglende energi til at holde huset ved lige.
  Så er der den anden situation de kan ende ud i, det er at få huset på tvang, ende med en, nu større gæld fordi de kun får en lille smule for huset, og havner i RKI.

  Det er hvad der sker for mange af de syge, som lige nu kun får kontanthjælp.
  Håber du / I, med dette kan se hvorfor mange syge borgere er SÅ desperate, og angst for deres fremtid.
  Mange der f.eks. er blevet sat som udd. parat, kan ikke se deres fremtid længere ud, end deres egen næsetip, fordi deres økonomi, tager så meget fokus.
  De kan ikke sætte sig ind i hvilken uddannelse de skal have fordi de ikke kan overskue det, de kan ikke koncentrere sig om det,
  og det kan ikke engang betale sig at syge borgere bliver smidt ud i uddannelse,
  hvis både deres koncentration og hukommelse er så dårlige, pga psyken og angsten, at de ikke engang kan huske hvad de har læst i f.eks. en bog.
  Os syge, er så påvirkede af vores nuværende og forskellige situationer, at det stresser os i DÈN grad, og det gør os kun endnu mere syg.
  Så vær nu RAR at have os i tankerne, HJÆLP os.
  Vi er ligeså meget mennesker som jer, og fortjener ikke at sidde så langt nede i det dybe sorte hul. Vores STØRSTE drøm er at få det bedre, og den eneste måde vi kan få det opfyldt,
  er at I hjælper os, IKKE kun bestemte grupper, men ALLE!

  Et sidste ønske fra mig, er at få et personligt, uddybende, direkte svar på mit råb her fra mig, og alle de andre.
  VI forstår jer ikke når du / I hele tiden taler som politiker, tal til os som mennesker. Forklar det på en måde som vi forstår.

  De kærligste hilsener


  Diana

 • 17.12.13 En Syg Borger i Systemet med Mcs (kemisk overfølsomhed)
  Man kan jo kun håbe...

  Det er godt Gået af de 3...
  Det er jo de syges problem at der ikke er overskud til at kæmpe mod kommunerne når de snyder og bedrager deres borgere alt i besparelsens navn..

  For de gør det i stor stil, og jeg håber Mette F forstod det og laver lovgivning og ikke naivt tror at hvis hun påtaler det på tv begynder de at opføre sig ordenligt...

  For det gør de ikke.....

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også