Folkeskolerne taler ikke med erhvervsskolerne

06/10/2011 14:06

AGENDA

Halvdelen af folkeskolernes ledelse har aldrig kontakt med de uddannelser, der skal aftage eleverne efter 9. og 10. klasse. Til gengæld har ledelsen ofte kontakt med lærernes fagforening. Af Christian Skov

Selv om den største uddannelsesmæssige udfordring i Danmark er at få unge til at tage en uddannelse, så bliver overgangen mellem folkeskole og uddannelse ikke debatteret. Halvdelen af landets folkeskoleledere mødes aldrig med lederne af ungdomsuddannelserne, f.eks. gymnasier og erhvervsskoler. Og tre ud af ti skoler har kun kontakt en gang om året. Til sammenligning mødes seks ud af ti skoleledere ugentligt med lærernes fagforening eller tillidsrepræsentant. Det viser en rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd om folkeskolernes ledelse.
Jens Jacobsen, direktør på Svendborg Erhvervsskole, mener, det er problematisk, at der ikke er bedre kontakt med folkeskolerne.

”Det er helt sikkert et problem, at samarbejdet er så dårligt. Især på erhvervsuddannelserne har vi mange, der ombestemmer sig og skifter uddannelse eller dropper ud. Folkeskolerne afleverer til os, og vi tager imod de unge mennesker. Vi skal vide, hvad vi får, hvilke kompetencer de unge mennesker har, og folkeskolerne skal vide, hvad der er brug for på ungdomsuddan-nelserne,” siger han.
Jens Jacobsen mener, det er et udtryk for, at der ikke er tilstrækkeligt mange i grundskolerne, der er i stand til at informere godt nok om, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse. ”Folkeskolens lærere og ledere har kun begrænset kendskab til det samlede udbud af ungdomsuddannelser,” siger han.
Direktør for CPH WEST, uddannelses-center København Vest, Eva Hofmann-Bang, er enig i, at der i folkeskolerne er for lidt viden om erhvervsskolernes tilbud. ”Kendskabet til erhvervsuddannelserne som en karrierevej og videre vej i uddannelsessystemet er ringe. Der går formentlig elever på gymnasierne, som ville have haft fordel af at være startet på en erhvervsuddannelse i stedet,” siger hun.
Hun mener, at forklaringen på den manglende kontakt er, at der er skudt et led ind imellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne på studievejledningen i form af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som varetager studievejledningen af de unge. Ifølge rapporten fra SFI har næsten halvdelen af folkeskoleledelserne møde med Ungdommens Uddannelsesvejledning månedligt eller oftere.
I et forsøg på at gøre noget ved problemet har Svendborg Erhvervsskole indgået et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune om blandt andet at udveksle lærere mellem skolerne.
Formand for Skolelederne, Anders Balle, erkender, at skolelederne skal løfte ansvaret for bedre samarbejde med ungdomsuddannelserne. Med målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, skal der sættes ind på alle områder. ”Mit overordnede mål er, at vi skal være lige så gode til at videregive vores elever til ungdomsuddannelserne, som vi er til at tage imod dem i indskolingen,” siger han.

 

Mest Læste

Annonce