Ansattes ytringsfrihed skal beskyttes bedre

Politik

25/10/2013 12:42

Freja Eriksen

Regeringen nedsætter et udvalg, der skal undersøge offentligt ansattes ytringsfrihed. Rigtig godt, mener FTF, for behovet er der: 40 procent frygter ballade på jobbet, hvis de åbner munden.

Regeringen nedsætter nu et udvalg, der skal undersøge, om der er behov for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed og indføre whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning.

Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte har FTF i gennem mange år peget på behovet for bedre beskyttelse af medarbejderne, for behovet er stort. FTF har i hhv. 2006, 2010 og 2012 foretaget undersøgelser af offentligt og privat ansattes ytringsfrihed, og i følge FTF's seneste undersøgelse frygter 40 procent af de ansatte negative konsekvenser, hvis de ytrer sig offentligt om forhold på jobbet. Værst er frygten i staten, blandt f.eks. politifolk, forsvarspersonale og skattemedarbejdere.

Men det er meget vigtigt, at de offentligt ansatte kommer til orde, mener FTF. De mange offentligt ansatte i Danmark besidder meget stor viden om de forhold, de arbejder med, og netop denne viden udgør et meget betydningsfuldt bidrag til en åben og demokratisk samfundsdebat - en debat, som er helt afgørende for udviklingen af en fortsat velfungerende offentlig sektor.

"Det er både i borgernes og politikernes interesse, at medarbejderne kan ytre sig uden at frygte at blive fyret eller for andre sanktioner fra arbejdsgiveren. Hvis den stramme økonomi i den offentlige sektor fx fører til svigt af borgerne, så skal det ud - så vi kan få det stoppet. FTF har længe ønsket ny lovgivning på området og det ønsker vi stadig. Derfor er det også rigtig godt, at vi nu får et udvalg, der forhåbentlig ikke bliver en syltekrukke, men kan føre til en bedre beskyttelse af de ansatte", siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Bedre ansættelsesretlig beskyttelse, tak

Udvalget skal ifølge kommissoriet se nærmere på de spørgsmål, der knytter sig til offentligt ansattes ytringsfrihed og skal bl.a. redegøre for erfaringerne med offentligt ansattes anvendelse af deres ytringsfrihed og meddeleret siden 2006, hvor det forrige udvalg afsluttede sit udvalgsarbejde og udgav betænkning nr. 1472/2006.

FTF afgav dengang en mindretalsudtalelse, fordi der efter FTF's opfattelse allerede på daværende tidspunkt var et stort behov for at sikre de offentligt ansatte en bedre ansættelsesretlig beskyttelse, når de ytrer sig offentligt om forholdene på deres arbejdsplads.

"Det har FTF holdt fast i, og undersøgelserne viser desværre, at behovet stadig er der. FTF ser derfor frem til at deltage i det kommende udvalgsarbejde", siger Bente Sorgenfrey.

Mest Læste

Annonce