foto: ftf.dk

Arbejdsgivere får ansvar for at håndtere netchikane mod medarbejdere

Velfærd

21/01/2015 14:59

Suleman Haider

Folketinget vedtager i morgen en lov, der skærper arbejdsgiveres ansvar for at beskytte ansatte mod arbejdsrelateret vold, trusler og chikane uden for normal arbejdstid. FTF glæder sig især over, at beskæftigelsesministeren netop har præciseret, at den nye lov også omfatter chikane på nettet.

Hvert år bliver ca. 160.000 ansatte udsat for vold, og 245.000 udsættes for trusler. Og som noget nyt rammes flere og flere ansatte af chikane på nettet. Ansatte der dagligt er i direkte kontakt med borgere, som fx sygeplejersker, socialrådgivere, politibetjente og bankansatte, risikerer i særlig høj grad at blive lagt for had på sociale medier af utilfredse borger, patienter eller kunder.

Derfor er det meget positivt, at Folketinget nu vedtager en lov, der udvider arbejdsgivernes ansvar for at hjælpe ansatte, der udsættes for chikane på fx facebook eller bliver hængt ud ved navn på hjemmesider, som følge af deres arbejde. Det mener FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, heriblandt en del af de faggrupper, som er særligt udsatte for udsat for vold og trusler fx sygeplejersker, politibetjente og socialrådgivere.

Loven, der træder i kraft den 1. februar, giver arbejdsgiverne pligt til at vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd for deres ansatte uden for arbejdstid. I dag gælder arbejdsgiverens forpligtelser primært for vold og trusler indenfor arbejdstiden. 

Chikane på nettet bliver omfattet af den nye lov, sådan som FTF som høringspart har bedt om at få præciseret i lovteksten. Det fremgår af et svar, som beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har sendt til Folketingets Beskæftigelsesudvalg i går. Her hedder det bl.a. at lovforslaget også dækker "arbejdsrelateret chikane, der udføres digitalt".

Netchikane et stigende problem 
"Vi er fantastisk glade for, at det nu utvetydigt er fastslået, at loven også omfatter trusler og chikane på nettet og sociale medier, som flere og flere ansatte udsættes for i forbindelse med, at de passer deres arbejde ", siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

De ansatte har brug for al den beskyttelse, de kan få, mener FTF's formand.

"Grundlæggende er det uacceptabelt, at man skal udsættes for vold, trusler og chikane, når man passer sit arbejde. Så alt hvad der kan være med til at dæmme op for problemet, er et skridt i den rigtige retning.", siger Bente Sorgenfrey.

Den nye lov giver arbejdsgiverne pligt til at udarbejde retningslinjer for og instruere i, hvordan medarbejderne skal håndtere vold, trusler og chikane uden for arbejdstid. Desuden får arbejdsgiveren pligt til følge op på vold, trusler og chikane uden for arbejdstid, fx ved at hjælpe den ansatte med politianmeldelse, planlægning af den skadelidtes arbejde og en eventuel revision af den generelle forebyggelse. 

Med ministerens seneste præcisering fremgår det nu klart, at arbejdsgiveren også har en pligt til at udarbejde retningslinjer for, hvordan chikane på nettet, herunder på de sociale medier, skal håndteres på de arbejdspladser, hvor problemstillingen er relevant.

 

Mest Læste

Annonce