Dansk barometer for offentlig innovation bliver verdens første

Velfærd

15/09/2014 16:02

Suleman Haider

Måling af innovation er nu også på vej til den offentlige sektor – ligesom det længe har været kendt for den private sektor. Som en del af tillidsreformen er Center for Offentlig Innovation gået i gang med at udvikle et helt nyt landsdækkende innovationsbarometer, som ventes klar inden sommeren 2015.

Den private sektor har i årevis haft tørre tal på, hvordan det står til med innovationen. Enhver kan slå det op i selve centralbanken for Danmark i tal: Danmarks Statistik. Nu er en lignende statistik omsider på vej for den offentlige sektor, hvor innovation hidtil har været en ubeskrevet størrelse statistisk set.

Som en del af tillidsreformen er Center for Offentlig Innovation (COI) gået i gang med at udvikle et landsdækkende såkaldt ’innovationsbarometer’. Ifølge leder af centeret Pia Gjellerup, er COI netop nu ved at indgå en kontrakt med Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse ved Århus Universitet, som rent praktisk skal stå for at udarbejde den nye statistik. Desuden afholder COI i dag og i morgen workshops i henholdsvis Århus og København for statistik-fagfolk, for at samle inspiration til arbejdet med barometeret.

Statistikken skal baseres på svar fra 4-5.000 respondenter. Data vil blive samlet ind i løbet af efteråret, og planen er at præsentere et færdigt barometer i løbet af det første halvår af 2015. Verdens første innovationsbarometer for den offentlige sektor, pointerer Pia Gjellerup.

Skal opfindes helt fra bunden
Der er tale om et stykke udviklingsarbejde helt fra bunden. For hvordan måler, vejer og opdeler man den offentlige sektor, som er anderledes kompliceret end den private sektor? Den private sektor kan ganske enkelt tælles i virksomheder, mens den offentlige sektor består af både enkeltinstitutioner som fx børnehaver, skoler, sygehuse osv. - og myndigheder på tværs af alle institutionerne (kommuner, styrelser, departementer osv.). For ikke at tale om halvprivate størrelser som praktiserende læger, tandlæger og privatskoler.

Statistikken bliver anonym, så man ikke vil kunne udskille enkeltkommuner eller institutioner, men man vil kunne aflæse, hvordan det står til med innovationen regionsvis, sektorvis og for fagområder.

Barometeret skal inspirere
”Vi har allerede gennem mange konkrete eksempler fået en stærk indikation på, at den offentlige sektor er mere innovativ end som så. Barometeret vil helt kontant kunne vise, hvordan det står til. Det vil vise forskelle; vi vil også kunne se om nogle regioner, fagområder, sektorer eller andre grupperinger, er længere fremme med innovation end andre. Barometeret skal på den måde meget gerne inspirere til, at man opsøger konkrete steder indenfor områder, hvor barometeret slår positivt ud”, siger Pia Gjellerup, leder af Center for Offentlig Innovation.

''I den offentlige sektor er det afgørende, at man får mulighed for at omsætte andres gode idéer i netop det tempo, med den særlige drejning og i den rækkefølge, der passer lokalt''', siger Pia Gjellerup.

Barometeret spiller en central rolle i det, hun beskriver som kerneopgaven for COI:  at få ansatte og ledere i den offentlige sektor til at lære af hinanden.

”Den offentlige sektor er fyldt med gode eksempler på innovation. Men selv om det, der skabes i den offentlige sektor, er alles - i modsætning til den private sektor hvor man holder på fabrikshemmelighederne - så er det svært at få nogen til at tage løsninger, som andre har fundet på”, fortæller Pia Gjellerup.

Det ligger dybt i os, mener hun. 

”Hele vores anerkendelse og belønning er koblet op på at gøre noget unikt. Vi belønner enere. Det er også vigtigt. Men det er mindst lige så vigtigt, at eneren får følgeskab. Vi skal være i stand til at hylde dem, der følger efter. Når det er sagt, skal det også understreges, at det i den offentlige sektor samtidig er afgørende, at man får mulighed for at omsætte andres gode idéer i netop det tempo, med den særlige drejning og i den rækkefølge, der passer lokalt. Det er helt afgørende for de ansattes lyst og motivation til at gøre den ekstra indsats, som præger den offentlige sektor, at de gode idéer ikke udrulles som et centralt krav”, siger Pia Gjellerup.

Læs historien hos FTF her

Mest Læste

Annonce