Det betyder en fleksjobreform for FTF’erne

Velfærd

02/03/2012 13:08

Regeringen har lagt op til en reform af fleksjobordningen. Det vil også få betydning for en lang række FTF’ere. Et nyt notat viser, hvad en reform vil betyde for den enkelte. Om kort tid vil der efter alt at dømme være nye regler for fleksjob og løntilskud. De nye regler vil også betyde noget for de 450.000 privat og offentligt ansatte, som FTF repræsenterer.

FTF har regnet på, hvad reglerne vil betyde i kroner og øre for den enkelte, hvis regeringen samler et flertal til reformen. En af konsekvenserne bliver blandt andet, at fleksjobbere i en a-kasse fremover højest kan få 98 procent af den højeste dagpengesats som løntilskud. Tilskuddet vil være 88 procent for dem, der ikke er i en a-kasse.

Udregningerne er foretaget for forskellige indkomster, der er typiske for FTF'ere i fleksjob. Det gælder fx pædagoger, lærere og bankansatte. Beregningerne viser, at en person med en samlet månedsløn på 28.000 kroner og 2/3 nedsat arbejdsevne vil miste 4.800 kroner.

Fleksjobbere med kort eller mellemlang uddannelse tjener i snit 32.000 kroner om måneden. For dem vil tabet være 7.800 kroner hver måned.

Notat: Konsekvenser af ny løntilskudsmodel i fleksjobordningen

FTF/Jesper Egelund

Mest Læste

Annonce