A-kassernes bidrag er vigtigt, for at beskæftigelsesformens mål nås. Samtalerne de første seks måneders ledighed skal gøre en markant forskel. Der er brug for kvalificeret jobcoaching og vejledning", siger FTF's formand, Bente Sorgenfrey. Foto: FTF.

Fælles a-kasse-indsats forenkler jobreformen

Ledelse

29/06/2015 08:32

Mikkel Sarka

De fire a-kasser på FTF-området har slået sig sammen om at organisere de mange nye samtaler, som landets ca. mere end 100.000 forsikrede arbejdsløse skal have med både jobcentre og a-kasser som følge af beskæftigelsesreformen. Samarbejdet begrænser det logistikkaos og ressourcespild, som mange har frygtet.

Når beskæftigelsesreformen træder i kraft om et øjeblik - den 1. juli - skal ca. 112.000 forsikrede arbejdsløse møde op til et nyt intensivt samtaleforløb med månedlige samtaler på jobcenteret. Som noget helt nyt skal den lediges a-kasse med til flere af samtalerne. Samtaleforløbet går i gang efter nogle måneders ledighed her i reformens første år, om et år vil det ske allerede efter to uger.

Netop denne del af reformen har gennem længere tid affødt bekymring: Det har lignet en enorm opgave for jobcentrene at håndtere samtalerne for titusindvis af ledige og få dem tilrettelagt i samspil med 26 forskellige a-kasser. Samtidig en ressourcekrævende opgave for a-kasserne at nå rundt til samtlige landets 94 kommunale jobcentre.

Denne del af reformen har lignet en sikker opskrift på koordinerings-kaos, bureaukrati og et enormt tidsforbrug til kørsel på kryds og tværs i landet.

Den udfordring har de fire a-kasser på FTF-området slået sig sammen om at løse for deres ca. 10.000 ledige medlemmer i hele landet. De fire A-kasser (se fakta) har delt landet geografisk mellem sig. Hver a-kasse opererer i et område tilknyttet et eller flere af landets otte regionale arbejdsmarkedsråd; i det afgrænsede område står den enkelte A-kasse står så for at koordinere aftalerne med jobcentrene på alle fire a-kassers vegne.

Samarbejdet gælder først og fremmest om at få fordelt de mange samtaler mellem alle jobcentre i et område i løbet af en måned. A-kasserne sparer mange ressourcer på transport på kryds og tværs i landet, ved at møderne på jobcentre bunkes i geografisk nærhed af hinanden.

Desuden har a-kasserne udarbejdet fælles overordnede rammer for, hvad samtalerne skal indeholde. De rammeaftaler kan det enkelte jobcenter tage udgangspunkt i, så de ikke behøver at udarbejde en aftale fra bunden.

Aftalerne mellem jobcentre og de fire a-kasser er underskrevet og på plads for størstedelen af landets 94 jobcentre, de sidste er stadig på vej.

Total-model på Fyn
På Fyn er samarbejdet mellem FTF-a-kasserne en del af et større samarbejde - nemlig et samarbejde mellem samtlige 26 a-kasser og de fynske jobcentre. Her har parterne indgået en aftale om et ensartet kontaktforløb til alle ledige uanset, hvilken kommune de bor i. Aftalerne for regionens ti jobcentre har allerede været underskrevet i et stykke tid.

Dorte Aagaard Nielsen, konsulent ved Jobcenter Odense, glæder sig over samarbejdet med a-kasserne.

"Inden det her samarbejde kom i stand, lignede det kaos. Det har spøgt meget. Der faldt en kæmpe sten fra hjertet, da aftalerne var i hus", siger hun.

De fælles aftaler gør det muligt for alle parter at gå til opgaven, mener Dorte Aagaard.

"Vi har i fællesskab planlagt hele logistikken, så vi sikrer os at den enkelte a-kasse ikke bliver booket til at være i flere kommuner på samme tid. Vi har også i fællesskab aftalt, hvad en samtale som minimum skal indeholde.

På den måde har vi sammen opfundet nogle rammer i stedet for, at vi skal opfinde ti forskellige", siger hun.

Ensartet og strømlinet 
Dorte Aagaard fremhæver også, at de fælles aftaler gør indsatsen overfor de ledige mere ensartet og strømlinet over hele regionen.

"Fælles aftaler betyder, at borgerne møder jobcentrene med en ens indstilling på tværs af kommunegrænser i stedet for, at vi bliver sammenlignet på baggrund af forskelle", siger hun.

På Fyn tages samarbejdsaftalen mellem a-kasserne og jobcentrene op til revision ved årsskiftet.

Fornemt initiativ 
Også FTF's formand, Bente Sorgenfrey, glæder sig over samarbejdet. Hun pointereter, at indsatsen i de første seks måneder af dagpengeperiode er afgørende for, at ledige kommer i varigt job, og at langtidsledigheden formindskes.

"Det er fornemt, at de fire FTF-a-kasser har taget initiativer til at få samarbejdet med jobcentrene om kontaktforløbet overfor de ledige til at fungere praktisk og med meningsfuldt indhold. A-kassernes bidrag er vigtigt, for at beskæftigelsesformens mål nås. Samtalerne de første seks måneders ledighed skal gøre en markant forskel. Der er brug for kvalificeret jobcoaching og vejledning", siger Bente Sorgenfrey.

Fakta: De fire FTF a-kasser: 
Oversigt over medlemmer og geografisk ansvarsområde ift. fællessamtalerne
FTF-A: ca. 140.000 medl. Tværfaglig – medlemmer fra 60 forskellige faggrupper, bl.a. politi, finansansatte, bygningskonstruktører, socialrådgivere, musikere og skuespillere. Ansvarsområder: Region Nordjylland, Vestjylland og Midtjylland - 29 kommuner
BUPL-A: børne- og ungdomspædagoger.ca. 60.000 medl. Ansvarsområder: Region Sjælland, 17 kommuner, Region Fyn - 9 kommuner
DSA: sygeplejersker, jordemødre, fysio- og ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, ca. 92.000 medl. Ansvarsområder Region Hovedstaden - 27 kommuner
DLF-A: Lærerne, ca. 78.000 medl. Ansvarsområde: Region Sydjylland - 16 kommuner

Mest Læste

Annonce