foto: ftf.dk
foto: ftf.dk

Ferieloven kan være i strid med EU-retten

Politik

05/12/14 9:50

Suleman Haider

Det forskudte danske ferieår kan være i strid med EU-ret, ifølge EU-Kommissionen. Det afviser udenrigsministeren, men en lignende belgisk sag bakker Kommissionen op. Det er på tide med et eftersyn af ferieloven, mener FTF.

EU's Arbejdstidsdirektiv giver borgere i hele EU ret til at afholde en årlig betalt ferie på minimum fire uger. Men det forskudte ferieår i den danske ferielov betyder, at der for nyansatte kan gå op til halvandet år, før de kan afholde ferie. EU-Kommissionen påpeger derfor nu i en såkaldt åbningsskrivelse over for Danmark, at den danske ferielov kan være i strid med EU-retten. 

Forsinkelsen i nyansattes mulighed for at afholde ferie skyldes, at vi i Danmark optjener ferie hen over et kalenderår, som løber fra januar til januar. Men ferieåret, altså den periode hvor ferien kan afholdes, løber fra maj til maj. Og det er den forsinkelse, som ifølge EU-Kommissionen er på kant med EU-retten.

EU-Kommissionens henvendelse kan betyde, at Danmark bliver nødt til at ændre den danske ferielov. 

Belgien rettede ind i 2011
Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) afviser EU-Kommissionens henvendelse i et notat d. 27. november til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg. Men beskæftigelsesminister Henrik Dam (S) har dog efterfølgende udtalt, at regeringen er klar til at ændre i ferieloven for midlertidigt ansatte. 

Men dermed er EU-Kommissionens kritik kun halvt besvaret, og en tidligere sag mod Belgien indikerer at udenrigsministeren får svært ved at overbevise EU-Kommissionen. 

Tilbage i 2011 fik Belgien en lignende henvendelse fra Kommissionen om at ændre landets ferielovgivning således at ansatte kunne afholde ferie i deres første år som ansat, påpeger Per Frydenreim Møller, advokat (H) i FTF. 

Han tilføjer, at der derfor ikke grund til at tro, at Danmark kan slippe afsted med en lempelig fortolkning af EU-retten på området. 

Problematikken omkring forsinket ferie er imidlertid ikke det eneste område, hvor den danske ferielov er på kant med EU-retten. En nylig afsagt dom om feriepenge i England betyder at de engelske arbejdsgivere nu står med en stor regning fra deres ansatte på grund af manglende udbetaling af feriepenge. Og det samme kan meget vel ske i Danmark. 

Overarbejde tæller med i feriepenge-udregning
En britisk domstol har for nylig vurderet at landets regering og arbejdsgivere har fejlfortolket EU's Arbejdstidsdirektiv. 

Sagen i England drejede sig om hvorvidt betaling for overarbejde skal medregnes eller ej, når britiske arbejdsgivere opgør deres ansattes feriepenge. Den engelske domstol vurderede, at overarbejde skal tælle med i udregningen af feriepenge. Hidtil blev kun grundlønnen medregnet, når britiske arbejdsgivere opgjorde deres ansattes feriepenge. 

Britiske arbejdsgivere er tidligere af EU-domstolen i 2011 og 2014 blevet pålagt at betale feriepenge af både løntillæg og provisionsløn. 

I England har den seneste dom skabt en dyb kløft med arbejdsgivere og regeringen på den ene side, og arbejdstagerne og fagforeningerne på den anden side. Det skyldes især at dommen kan have tilbagevirkende kraft, hvilket kan give britiske ansatte krav på deres manglende ferieudbetaling år tilbage. 

De britiske arbejdsgivere står derfor med en stor regning mellem hænderne, til trods for at de formelt har overholdt britisk lovgivning. Problemet er, ligesom det kan være tilfældet i Danmark, at lovgivningen, ifølge den britiske domstol, ikke var i overensstemmelse med EU-retten. 

Selvom den engelske dom endnu kan ankes, tyder det på at domstolen har tolket EU-domstolens praksis på området korrekt. Retten til betalt ferie er et vigtigt princip i EU's sociallovgivning og indgår også i Unionens charter om grundlæggende rettigheder. 

Forsinkelsen er ikke det eneste problem 
Tilbage i Danmark risikerer danske arbejdsgivere og regeringen at komme i klemme på samme område, som det var tilfældet i England. 

For selvom den danske ferielovs udgangspunkt er, at feriepenge skal udregnes af ethvert løngrundlag, er der mulighed for at fravige den regel ved kollektive overenskomster. Eksempelvis kan betaling for overarbejde undtages, ifølge paragraf 27 i ferieloven. 

Med de vinde der synes at blæse fra EU er det ikke utænkeligt, at det kan give problemer for de overenskomster herhjemme, som benytter sig af muligheden for ikke at medregne f.eks. ansattes overarbejde i opgørelsen af deres feriepenge. 

Derfor kan være en god idé at give den danske ferielov et grundigere eftersyn, mener FTF.