”Det er både i den enkeltes og samfundets interesse, at arbejdsløse kommer tilbage i fast job," udtaler formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
”Det er både i den enkeltes og samfundets interesse, at arbejdsløse kommer tilbage i fast job," udtaler formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Jobrettet uddannelse kan hjælpe flere i arbejde

Politik

24/4/15 9:00

Mikkel Sarka

Arbejdsløse med en kort og mellemlang videregående uddannelse har samme risiko som faglærte og ufaglærte for at blive ramt af langtidsarbejdsløshed. Derfor foreslår LO og FTF, at ordningen med jobrettet uddannelse udbredes til en større gruppe af arbejdsløse.

Med den seneste beskæftigelsesreform blev de arbejdsløses ret til seks ugers selvvalgt uddannelse omlagt til en ret til jobrettet uddannelse. At sætte fokus på det jobrettede er en vigtig nyskabelse i beskæftigelsespolitikken, og at sikre at lønmodtagere med kortere uddannelsesbaggrund har denne mulighed fra første arbejdsløshedsdag giver gode muligheder for at arbejdsløse hurtigere kommer tilbage i beskæftigelse igen.

Men samtidig er retten desværre blevet afgrænset til kun at gælde for faglærte og ufaglærte arbejdsløse. Det vil LO og FTF gerne have rettet op på.

”Det er godt, at de arbejdsløse, der har mindst uddannelse i forvejen, nu har ret til tilbuddet om jobrettet uddannelse.  Men mange flere kan have stor gavn af det tilbud. Det styrker det samlede arbejdsmarked, hvis vi får flere i job, og det er jobrettet uddannelse et rigtigt effektivt værktøj til at sikre”, siger LO-sekretær Ejner Holst.

Ny analyse: Langtidsledighed rammer alle
Det underbygges af en ny analyse, der viser risikoen for langtidsarbejdsløshed stort set er den samme blandt arbejdsløse - uanset, om de er ufaglærte, faglærte eller har en kort- eller mellemlang videregående uddannelse

Analysen viser, at i 2013 blev ca. hver fjerde arbejdsløse langtidsarbejdsløs. Det gælder både for ufaglært og faglærte arbejdsløse og arbejdsløse med en kort og mellemlang videregående uddannelse.

FTF og LO foreslår, at forsikrede arbejdsløse med en kort eller mellemlang videregående uddannelse får ret til et tilbud om jobrettet uddannelse, når de har været arbejdsløse i tre måneder. Jobrettet uddannelse skal styrke den arbejdsløses kvalifikationer og mulighed for at komme i job igen. Selv om man i forvejen har en uddannelse kan man som arbejdsløs have behov for opkvalificering for at blive attraktiv for arbejdsmarkedet igen. 

Analysen bekræfter, at der i forhold til risikoen for at blive langtidsarbejdsløs ikke er noget sagligt belæg for at skelne mellem arbejdsløse med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

”Det er både i den enkeltes og samfundets interesse, at arbejdsløse kommer tilbage i fast job. Derfor giver det god mening, at et effektivt tilbud om uddannelse, der er målrettet en arbejdsplads, også bliver en ret for arbejdsløse med kort- og mellemlang videregående uddannelse. Især når der ikke er noget godt argument for, at netop den gruppe skal undvære et tilbud, der kan få dem tilbage i job”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce