Ny finanslovsaftale mod social dumping rammer plet

Velfærd

08/11/2012 17:18

Regeringens finanslovsaftale om initiativer mod social dumping skærper kædeansvaret. Nu skal virksomheder selv fx sikre, at udenlandske rengøringsvirksomheder er tilmeldt Registret for Udenlandske Tjenesteydelser. Aftalen indebærer også øget skattekontrol og samarbejde på europæisk plan.

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale, der skal sikre øget indsats mod social dumping. FTF, som er hovedorganisation for 450.000 medarbejdere i den offentlige og private sektor, ser den nye aftale som et vigtigt skridt i kampen mod social dumping.

”Vi glæder os især over, at statslige myndigheder ikke kan vende det blinde øje til, når man udliciterer opgaver”, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

Blandt andet vil statslige myndigheder fremover ikke kunne udlicitere uden at skele til, om opgaven bliver løst på danske løn- og ansættelsesvilkår. Kravet om arbejdsklausuler bliver fra 2014 udbredt til også at gælde i kommuner og regioner.

”Det er helt rigtigt at se på kædeansvar, når vi skal bekæmpe social dumping”, siger Bente Sorgenfrey, der gerne ser at princippet om kædeansvar foldes endnu mere ud.

Aftalen indebærer, at man som hvervegiver inden for rengøringsområdet fremover selv skal sørge for, at udenlandske operatører er tilmeldt Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT).

Aftalen indebærer i øvrigt en styrket anvendelse og håndhævelse af Registret for Udenlandske Tjenesteydelser, og skattevæsenet tilføjes yderligere ressourcer for at kontrollere udenlandske virksomheders moms-regnskaber. En indsats der bl.a lettes ved at sammenkoble de europæiske selskabsregistre.

Endelig betyder aftalen, at der etableres en serviceskranke, der skal forbedre rådgivning og information af udenlandske virksomheder, der også vil blive henvist til arbejdsmarkedets parter for så vidt angår spørgsmål om overenskomstmæssige forhold.

Mest Læste

Annonce