Bent Hansen (Danske Regioner), Bente Sorgenfrey (FTF), Ove E. Dalsgaard (Danske Professionshøjskoler, formandskollegiet), Harald Mikkelsen (Danske Professionshøjskoler, rektorkollegiet), Ejner K. Holst (LO), Martin Damm (KL). Foto: Carsten Lundager

Stærkt samarbejde skal sikre bedre praktik i uddannelser

Velfærd

07/01/2015 14:24

Suleman Haider

Bedre praktikforløb på professionsuddannelserne. Det er et af de konkrete resultater, der gerne skal komme ud af et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler, LO og FTF. Parterne mødtes i dag på et topmøde for at aftale konkrete initiativer.

Studerende på professionshøjskolerne skal have et optimalt fagligt udbytte af deres uddannelser. Uddannelserne skal have kvalitet og relevans. Det samarbejder FTF med de øvrige aktører på området for at sikre. 

KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler, LO og FTF har tidligere sendt et fælles indspil til kvalitetsudvalget, der er kommet med sine to oplæg til kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. I dag har de fem parter mødtes til et topmøde for at drøfte, hvordan initiativerne i indspillet kan udmøntes.

 ”Et stærkt samarbejde om professionsuddannelserne er en styrke for både de studerende og det arbejdsmarked, de skal ud på. Og ikke mindst for de borgere, de skal undervise, pleje og rådgive og virksomheder, de skal arbejde for. Derfor er det afgørende, at arbejdsmarkedets parter og uddannelsesudbyderne samarbejder om udviklingen af uddannelser af høj kvalitet og relevans”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.   

Parternes forslag til initiativer er blandt andet, at der lokalt bliver sat projekter i gang mellem professionshøjskoler og praktikinstitutioner for at styrke samarbejdet om praktik. De kan fx aftale rammer og kvalitetsmål for praktikforløbene. Parterne arbejder videre med konkrete bud på, hvordan de kan styrke samarbejdet både regionalt og centralt. Og professionshøjskolerne indleder dialog med arbejdsmarkedets parter om prioritering af forsknings- og udviklingsindsatsen.

”Dagens møde bekræftede, at vi har et stærkt samarbejde. Vi er enige om målene, og nu er vi kommet videre med arbejdet for, hvordan vi sikrer professionsuddannelser af høj kvalitet og relevans”, siger Bente Sorgenfrey.

Mest Læste

Annonce