Leder: Sæt os fri og luk op for en modigere kultur

Ledelse

18/5/17 11:00

Hvad skal vi med ledelseskommissionen? Kost, ernæring & sundhed har spurgt tre kost-, ernærings- og sundhedsfaglige ledere, hvad de vil anbefale ledelseskommissionen at koncentrere sig om.
Gitte Breum, chef for Mad og Måltid i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltningen:   Sæt os fri og luk op for en modigere kultur - Vi har brug for at få styrket vores mod som offentlige ledere, så vi kan handle og være innovative. Risikovilligheden i det offentlige er for lille, og frygten for at begå fejl er for stor. Vi er for bange for at komme på forsiden af avisen med en dårlig historie, og det gør, at vi helgarderer os i beslutninger og udmeldinger. Det bremser os som ledere i at omstille os og finde nye veje, som vi samtidig ved, at der er brug for. Det er fint at have evidens for, at tingene virker, inden vi sætter noget i gang, men nogle gange skal man også bare turde at hoppe ud i at prøve noget nyt. Det kunne ledelseskommissionen sætte på dagsordenen og dermed være med til at åbne for en kultur, der fremmer mod og risikovillighed. Det ville måske også skabe større respekt om de offentlige ledere og medarbejdere, som er sindssygt dygtige.   Marianne Vilsbøll Jacobsen, ledende økonoma på Plejecenter Strandmarkshave i Hvidovre Kommune og medlem af FTF’s Lederråd for Kost & Ernæringsforbundet:   Større respekt for vores kompetencer som ledere - For mig er faglig ledelse det centrale i at få styrket kvaliteten i kerneopgaven, og det vil være godt at få ledelseskommissionen til at sætte fokus på det. Vi er underlagt politiske vilkår, der definerer vores rammer ret stramt, og derfor opleves de af og til som begrænsende for den ledelse, vi udøver. Det betyder, at vi næsten skal kunne trylle for at opfylde politikernes krav. Vi skal både være robuste, troværdige, gode til dialog, fagligt kompetente, kunne lede opad og nedad samtidig med, at vi indfører nye retningslinjer. Her kunne jeg godt ønske mig større respekt for og tillid til vores faglighed og kompetencer som ledere. Inddrag os i beslutningerne, og spørg, hvad vi tænker. Brug vores kompetencer i stedet for at hyre dyre konsulenter udefra til at analysere og finde svarene.   Hanne Jensen, køkkenchef i Koncern Service Køkken, Region Sjælland:   Vi har brug for tværfaglige fora - Min største udfordring som offentlig leder er at skabe tværfaglig sammenhæng i løsningen af opgaverne. Det kræver fleksibilitet i faggrænserne, hvis vi sammen skal skabe den bedst mulige kvalitet for patienten. Helt konkret: Hvem har tid til at hente et glas saftevand til patienten? Hvis vi skal lykkes med det, kræver det, at vi ændrer arbejdsgange. Og at vi taler sammen med de andre faggrupper i tværfaglige fora. Når vi skal gennemføre forandringer, f.eks. som når vi hos os indfører et nyt 100 pct. valgfrit kostkoncept og leverer mad til i alt 1.000 brugere på tre adresser, skaber det både usikkerhed og modstand hos personalet. Det kræver dialog og tillid på tværs, hvis det skal lykkes. Det kan ledelseskommissionen være med til at sætte på dagsordenen.

Annonce