Ny undersøgelse: Det går den forkerte vej med vægt og sundhed

Velfærd

14/03/2018 07:59

En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at danskernes sundhed er blevet dårligere: Flere unge mistrives, flere unge begynder at ryge, og for første gang er balancen nu tippet, så mere end halvdelen af os danskere er overvægtige.

Det er de sørgelige konklusioner fra den omfattende undersøgelse, Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som er lanceret 6. marts 2018.

Flere overvægtige end normalvægtige

For første gang nogensinde er over halvdelen af den danske befolkning (51 %) overvægtig. Ifølge undersøgelsen er antallet af moderat og svært overvægtige danskere steget fra 46,8 % i 2010 til 51 % i 2017.

- Tallene dokumenterer det, vi før har sagt: Overvægt er blevet en folkesygdom, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, fordi de mange følgesygdomme til overvægt både koster i livskvalitet og samfundsøkonomi, siger formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

Det er på tide, at vi går mere seriøst til værks, mener formanden. Tiden kalder på dem, der har en uddannelse i ernæring, sundhed og forebyggelse. De skal sættes systematisk i spil og sikre, at de, der har brug for hjælp, får en rettidig og professionel vejledning, og ikke selv skal tumle rundt i et omskifteligt farvand af modediæter og selvudnævnte kostvejledere. En af løsningerne kan fx være kostvejledning på recept, hvor borgerne får adgang til professionel hjælp hos professionsbachelorer i ernæring og sundhed.

Tidlig indsats skal mindske ulighed i sundhed

Desuden viser undersøgelsen, at jo bedre uddannelse man har, desto bedre sundhed - og omvendt. Blandt personer med grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau er 26,3 % svært overvægtige mod 8,1 % blandt personer med lang videregående uddannelse.

- Hvis vi vil ændre på den sociale arv, skal vi gribe ind med tidlig indsats for børn og unge, så de fra barnsben lærer om madlavning, sunde kostvaner og får et reelt tilbud og nem adgang til et sundt måltid, hvad enten de er i daginstitution, folkeskole eller fritidsordning. Vi skal tænke i løsninger, der giver nemme og sunde rammer for børnene, siger Ghita Parry.  

Tidligere undersøgelser understøtter behovet for en tidlig indsats og viser fx, at overvægt er 76 % hyppigere blandt børn af forældre med kort uddannelse end blandt børn af højtuddannede, og at 70 % overvægtige unge også vil være overvægtige som voksne.

- Hvis overvægtskurven skal knækkes, må vi investere i strukturelle forandringer, der lige fra barnsben giver både mere viden og sunde alternativer til de kommende generationer, så de mange gode indsatser også virker, når projektgruppen er taget hjem, siger Ghita Parry.

FAKTA: Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Om undersøgelsen: Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU står bag undersøgelsen. Den er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet.

Undersøgelsen er gennemført i 2017, hvor i alt 183.372 borgere har besvaret spørgeskemaet. Den er den største af sin art og følger op på to tidligere undersøgelser fra 2010 og 2013.

Læs undersøgelsen her.

Ny database med tal om vores sundhed

I forbindelse med Den Nationale Sundhedsprofil er databasen med talmaterialet ligeledes lanceret. Har kan man trække tal på en lang parametre og se udviklingen siden 2010. Databasen et vigtigt værktøj for sundhedsprofessionelle og beslutningstagere, når de vil se, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper, man skal have særligt øje for, når der tilrettelægges sundhedsindsatser.

Mest Læste

Annonce