Kommunerne skal styrke visitationen af anbragte børn

Velfærd

11/08/2016 12:32

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Kommunerne skal blive bedre til at visitere anbragte børn til de rigtige tilbud. Det mener direktør i LOS Michael Graatang. Opfordringen kommer efter Statsrevisorernes kritik af kommunernes indsats for de anbragte børn.

”Man fristes til at spørge, hvad sagde vi? For vi har de seneste år råbt op om, at indsatsen over for de anbragte børn halter. Og har man fulgt meldinger fra fagfolk og set de rapporter, der er kommet fra ankestyrelsen, så må vi desværre sige, at denne kritik fra Statsrevisorerne ikke kommer bag op os,” siger Michael Graatang, der mener, at alle nu bør se på, hvordan vi styrker indsatsen på kort og lang sigt.

LOS er udgiver på DenOffentlige

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud - deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra LOS lige her.

 

 

Michael Graatang mener, at kommunerne skal være bedre til at visitere børnene og have langt mere fokus på resultatdokumentation af indsatsen.

”Vi ved fra vore medlemmer, at handleplanerne for børnene enten er mangelfulde eller ikke eksisterende. Der er ikke inddraget børnefaglig bistand, og der er ikke gennemført børnesamtaler. Det gør, at arbejdet med børnene mangler mål og fagligt grundlag ,” siger Michael Graatang.

LOS gennemførte sidste år en medlemsundersøgelse blandt mere end 236 opholdssteders med børn og unge. Den viste, at en tredjedel af medlemmerne oplevede, at handleplanerne ikke var færdige ved mere en halvdelen af visitationerne.

LÆS OGSÅ: Ti års indsats for anbragte børn dumper

”Alt for ofte ser vi, at det bliver det økonomiske incitament, der bliver afgørende for valg af anbringelsessted frem for en god og gennemarbejdet handleplan. Derfor håber vi meget, at kommunerne nu lytter til kritikken fra Statsrevisorerne,” siger Michael Graatang.

Bedre effekt- og resultatmålinger i kommunerne

Kun 1 af 8 de kommuner, som Statsrevisorerne har undersøgt, har udviklet og implementeret en metode til at følge effekten af indsatsen over for de anbragte børn. Michael Graatang efterlyser derfor støre fokus på effekt- og resultatmålinger i kommuneren.

”Vi skal selvfølgelig se på kvalitet og effekt. Men vi skal gøre det ud fra nogle valide og seriøse parametre. Derfor er kommunerne nødt til at arbejde ud fra nogle bedre effektmålinger. Det er den eneste måde, vi kan sikre, at vi både styrer efter den bedste kvalitet for barnet og samtidig kan udvikle bedre og gerne billigere tilbud,” siger Michael Graatang.

 

Mest Læste

Annonce