Ove Kaj P: Offentligt ansatte må anerkende konkurrencestaten

Offentligt ansatte må respektere de vilkår, som konkurrencestaten giver, hvis de vil have handlerum. Konkurrencestaten var til debat i Forum netværket for nylig. Ove Kaj Pedersen, Kurt Klaudi og Niels Christian Barkholdt satte scenen.

Debatmøde i netværket FORUM havde for nylig konkurrencestaten på programmet i anledning af en ny bog - Konkurrencestaten og dens kritikere. Ove Kaj Pedersen og to af den offentlige debats mange deltagere, næstformand for Socialrådgiverne Niels Christian Barkholdt og professor Kurt Klaudi Klausen, SDU, debattere og lagde i deres indlæg vægt på offentligt ansattes vilkår i Konkurrencestaten.


Barkholdt pegede på et stigende pres i tempo og kompleksitet, og gav som eksempel området for udsatte børn og unge, hvor både borgere og ansatte er presset af velfærdsstatens styring. Kurt Klaudi mente Barkholdt gav et mistrøstigt billede af den offentlige sektor. Han kunne ikke genkende Barkholdts og dermed socialrådgivernes fremstilling som det generelle billede af tingenes tilstand. Klaudi havde selv været noget skeptisk da Ove Kaj lancerede sin bog, men efterhånden var han overvejende positiv over for denne samtidsdiagnose af noget der HAR fundet sted fra 80`erne og frem, og som har været nødvendig. Nødvendig - mener Klaudi - for at skabe "..en stor, stærk, produktiv, effektiv, nytænkende og fleksibel offentlig sektor".

De forkælede fagprofessionelle

Ove Kaj Pedersen brugte en del af sin indledning til at diskutere det han i flere interviews har omtalt som "forkælede" og "privilegerede" offentligt ansatte. Både Ove Kaj og Klaudi mener, at der er handlerum for offentligt ansatte og ledere, men at det afhænger af respekt for nye vilkår.

LÆS MERE MED OVE KAJ PEDERSEN

Begge adresserede den voldsomme kritik af NPM som ikke mindst er kommet fra offentlige fagprofessioner. Ikke overraskende kalder Ove Kaj Pedersen kritikken forfejlet, fordi NPM i sin vorden har været en nødvendighed som et redningsforsøg af velfærdsstaten. Der var behov for et opgør med de faglige organisationer og de fagprofessionelle, der ikke havde kunnet eller villet påtage sig at disciplinere deres medlemmer, påpegede Ove Kaj Pedersen. 

"Hvad var alternativet," spurgte han og konstaterede, at der har været en en alliance mellem socialdemokratiske og neoliberale holdninger siden 1990'erne. 

Klaudi erklærede sig enig i analysen, at NPM var en redningsaktion, og karakteriserede NPM som en ikke-eentydig form, men en hybrid af flere styringsformer som må stadig udvikles og forbedres.


Pointen er, påpegede Ove Kaj, at fagprofessionelle og deres faglige organisationer må påtage sig en en langt stærkere rolle i at udvikle konkurrencestaten, så de gode dele af velfærdsstaten kan overleve og udvikles. Man er ifølge professoren, nødt til at erkende det skifte der er sket, så der kan skabes sammenhæng mellem det faglige og det økonomiske ansvar.

"Det parlamentariske demokrati har sejret, og der vil være mere central styring end den vi kendte før 80`erne," mener Ove Kaj Pedersen.

Seks råd til fremtiden

Han sluttede dagen med at give 6 råd om udviklingen af styringen af den offentlige sektor.

 1. Den generaliserede NPM-kritik er forfejlet, men styringen må justeres. Fx er den nuværende udmøntning af styring, især økonomistyring, for kortsigtet (fx behov for flerårige budgetter).
 2. Der må arbejdes på at højne tilliden mellem de forskellige aktører.
 3. Der må en bedre dialog til mellem kommuner (mfl), medarbejderne og borgerne.
 4. Faggrænserne er et problem, der må en anden holdning til hinandens fag, der må arbejdes tværfagligt.
 5. Det er nødvendigt at der sker en bedre kobling mellem faglighed og økonomisk ansvar.
 6. Der må et dybere samarbejde til på kryds og tværs, ledere, medarbejdere, bedre brug af tillidsrepræsentanterne. Faglige organisationer må deltage i en bedre disciplinering.

Fem spørgsmål og svar fra debatmødet

Debatmødet kom omkring flere tendenser, og særligt disse fem spørgsmål og svar kan uddrages af debatten mellem de to professorer og fagforeningsnæstformanden.

 • Hvilke udfordringer skulle konkurrencestatens styrings- og ledelsestænkning ("NPM") løse?  Svar : Ustyrlige udgifter, fagprofessioners for svage blik for borger og samfund.
 • Hvilke problemer har NPM løst ? Omkostningsbevidsthed, erkendelse af løbende effektivisering, erkendelse af behov for transparens og responsivitet.
 • Nye problemer : Overdreven måling og dokumentation, for meget centralisering, manglende tillid og inddragelse.
 • Hvad skal fremtidens offentlige styring og ledelse kunne for at forny med positiv effekt for samfund, borger og medarbejder? Svar : Situationsbestemte styrings- og ledelsesløsninger, større frihed til udøvelse af ledelsesmæssigt og af fagligt skøn. Både hårde og bløde ledelses-og styringsmetoder.
 • Mere grundighed i brugen af resultatstyring, og bedre reform- implementering, bl.a. nyttiggørelse af medarbejdernes motivation.

Læs også Bøjes anmeldelse af bogen "Konkurrencestaten og dens kritikere". Mange gode bidrag og Ove Kaj svarer hver af kritikerne. 

 

Emneord: Konkurrencestat, Konkurrencestaten, Ove Kaj Pedersen, Kurt Klaudi, Niels Christian Barkholdt, NPM, New Public Management, Offentligt ansatte, Fagprofessionelle, Forum, Mogens Hegnsvad, 171117, Ledelsesavisen, Kvmail20173
Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring på DenOffentlige.dk Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for en debat om at fremme bedre offentlig styring og ledelse. ...
Aktivitet: Artikler: 91 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 01.03.19 Politik
  Professorer: Politikere er låst i hensyn til middelklassen

  PODCAST: Jørn Henrik Petersen og Ove Kaj Pedersen påtaler en situation, hvor politikerne er låst mellem hensyn til det store flertal af vælgere, som har det godt, og hensynet til den sociale kontrakt, hvor udsatte får den nødvendige hjælp og støtte. Her bliver den kommende valgkamp central, mener de.

 • 22.02.19 Velfærd
  Bliv klar til valgdebat: Ove Kaj P og Jørn Henrik P i samtale om velfærd

  PODCAST: "Mennesket er ikke så rationelt som økonomer gerne vil gøre det til. Vi er kortsynede," siger Jørn Henrik Petersen. "Politikerne vil fortsætte centraliseringen, for det er en forudsætning for fremtidens velfærdsstat," siger Ove Kaj Pedersen. Hør tredje del af Nick Allentofts velfærdsdebat med de to professorer.

 • 19.02.19 Velfærd
  De fede tressere og statens enevældige magt

  PODCAST - Velfærdsdebatten del 2: Anden del af samtalen mellem de to professorer Ove Kaj Pedersen og Jørn Henrik Petersen om velfærdsmodellens historie. Nick Allentoft er vært.