Her er det designskolen i Kolding.

Overblik: Sådan vil regeringen øge interessen for erhvervsskolerne

12 indsatsområder skal sikre at flere unge vælger erhvervsskolerne. Få overblik og hent regeringens udspil her.

Med udspillet ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’ foreslår regeringen en omfattende indsats i folkeskolerne, 10. klasse, vejledningen af de unge, kommunernes indsats, strukturerne omkring og indholdet i erhvervsuddannelserne. Der er i alt afsat to milliarder kroner af til udspillets initiativer over fire år. 

Debatten om erhvervsskolernes krise

Erhvervsskolerne er i krise. Vi samler alle artikler om situationen her. 

1. Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme

Investering i nye og renoverede faglokaler, værksteder og udstyr
Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskolerne
Lærere fra erhvervsuddannelserne gennemfører undervisning og aktiviteter i folkeskolen 
Obligatorisk prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse 
Barrierer for skoleelevers ophold på virksomheder skal fjernes
Praksisfaglighed i læreruddannelsen
 
2. Opgør med automatvalget
Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. - 9. klasse
Systematisk tilgang til uddannelsesvalg i 7. – 9. klasse
Nyt undervisningsforløb ”Uddannelses- og erhvervskendskab” i 8. og 9. klasse 
Ny model for uddannelsesparathedsvurdering
Styrket kollektiv vejledning i 7. – 9. klasse 
Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere 

3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen

Kommunerne skal sætte lokale mål for søgningen til ungdomsuddannelserne
 
4. Flere skal vælge rigtigt første gang
Følge effekten af adgangsforudsætninger til gymnasiale uddannelser med henblik på at understøtte øget søgning til erhvervsuddannelserne
5. 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne
Ekspertudvalg: Hvordan kan 10. klasse erhvervsrettes, så flere vælger en erhvervsuddannelse
Understøttelse af 10. klasseaktivitet på erhvervsskolerne
 
6. Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne
Ny og fælles fortælling som led i rebranding af erhvervsuddannelserne
Øget brug af eksterne gæstelærere på erhvervsskolerne
Bedre muligheder for supplering og adgangskurser til de videregående uddannelser
Etablering af en simpel kommunikativ model for videreuddannelsesmuligheder
Erhvervsuddannelserne er studiekompetencegivende med adgang til GSK 
Dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne
Iværksætteri og virksomhedsstart på grundforløbet
 
7. Attraktive ungdomsmiljøer
Udvikling og udbredelse af god praksis om ungdomsmiljøer, herunder den gode modtagelse, traditioner for afslutning, for eksempel medaljer, samt identitetsskabelse og fællesskab 
Krav om decentral supervision af nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis
Forsøg med bedre muligheder for kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder
Økonomisk ramme til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder
 
8. Mere tid til afklaring og til at fordybe sig i fagene
Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne
Adgangen til grundforløbets 1. del udvides til op til to år efter 9. eller 10. klasse
Nyt 10 ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de ældre unge og voksne
 
9. Kvaliteten skal være endnu bedre
Kvalitetstilskud i 2019-2022 til digitalisering, ungdomsmiljø og gæstelærere
Øget gennemsigtighed gennem præsentationer af data over erhvervsskolernes nøgletal
Styrket kvalitetstilsyn og skærpede sanktioner
 
10. Større sikkerhed for at få en praktikplads
Nyt praktikpladstilsagn
Erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats udvides
Status på praktikpladssituationen
Bedre tilbud til praktikvejledere i virksomheder
 
11. Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere
Lønrefusion til praktikvirksomheder i overgangen mellem grund- og hovedforløbet
Forsøgsramme til forsøg på social- og sundhedsuddannelserne
 
12. Frihed til erhvervsskolerne
Bedre muligheder for at oprette nye lokale erhvervsuddannelser
Nye procedurer for løbende og smidigere markedstilpasninger af erhvervsuddannelser
Forenkling af reglerne og tydeliggørelse af faglige udvalgs og erhvervsskolernes opgaver
Krav om obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse og talentspor afskaffes.
Professionalisering af og øget ansvar til erhvervsskolernes bestyrelser
 
Emneord: Erhvervsskoler, Ungdomsuddannelser, Merete Riisager, Undervisningsministeren, 140918
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også