Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

DA: Dansk økonomi kan miste sin robusthed

Politik

03/5/22 8:23

Jens Asbjørn Bøgen

Der er ikke plads til en lempelse af levetidsindekseringen, hvis dansk økonomi skal holde sig sund.

For hvor den nuværende indeksering sikrer en 1-til-1-sammenhæng mellem levetid og pensionsalder, vil en alternativ løsning risikere at svække økonomiens robusthed og føre til et underskud på de offentlige finanser.

Det skriver Dansk Arbejdsgiverforening i en ny analyse.

Risikerer svækkelse på 1,5 pct. af BNP

Advarslen kommer i forlængelse af en rapport fra Rockwoolfonden om danskernes levetid. I rapporten præsenteres et scenarie, hvor levetiden i Danmark vil stige mere end de tal, som Finansministeriet og Det Økonomiske Råd bruger i deres beregninger.

Helt konkret ser Rockwoolfonden et scenarie, hvor den gennemsnitlige restlevetid for 65-årige stiger med 2,1 år i 2070.

Hvis Rockwool-fondens rapport viser sig at få ret, vil det forværre dansk økonomis holdbarhed med 0,4 pct. af BNP, så den finanspolitiske holdbarhed vil lande på 0,9 pct. af BNP.

Men hvis man indfører en lempelse af levetidsindekseringen, ser tingene anderledes faretruende ud, skriver Dansk Arbejdsgiverforening i sin analyse.

-En model, som fastholder andelen af livet på folkepension i 2040 i al fremtid, vil med de nuværende antagelser om levetid og befolkningsudvikling halvere holdbarheden til 0,6 pct. af BNP. Hvis man i stedet tager udgangspunkt i Rockwoolfondens tal, vil en lempeligere model for indekseringen svække holdbarheden med 1,5 pct. af BNP, så de offentlige finanser vil ende i et underskud på 0,3 pct. af BNP.

Usikkerhed er ikke råderum

Det alternative scenarie fra Rockwoolfondens rapport vidner ifølge Dansk Arbejdsgiverforening om den enorme usikkerhed, der er forbundet med befolkningsfremskrivninger.

-Af den grund er det også uklogt af disponere den positive holdbarhed på forkant til lempeligere levetidsindeksering af pensionsalderen, står der i analysen.

Helt konkret foreslår Dansk Arbejdsgiverforening, at man holder fast i den nuværende levetidsindeksering.

-Det vil give dansk økonomi robusthed, manøvrerum og en reserve, så der er finanspolitisker muskler til at håndtere de udfordringer, der venter os i fremtiden.

Du kan læse hele Dansk Arbejdsgivers analyse via linket her.

Politisk aftale fra 2015

Levetidsindekseringen er aftalt for at afspejle den stigende gennemsnitlige levetid i befolkningen, så tiden på arbejdsmarkedet ikke bliver udvandet i forhold til tiden på pension.

Den er en del af en aftale, det blev indgået i 2015 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative.

Første indeksering er planlagt til 2027, hvor efterlønsalderen forhøjes fra 64 år til 65 år. I 2030 forhøjes folkepensionsalderen første gang fra 67 år til 68 år.

Annonce