DI: Konkurser forebygges bedst med lige vilkår for kommunale og private leverandører

Politik

07/09/2017 16:26

Chefkonsulent

DI bakker op om regeringens forslag til at imødegå konkurser i hjemmeplejen, men efterlyser samtidig reel ligebehandling af leverandørerne.

Siden 2013 har der været en række konkurser blandt de private leverandører af hjemmepleje. Det har fået regeringen til at præsentere et udspil, som skal forebygge, at private hjemmeplejefirmaer går konkurs, og at ældre borgere kommer i klemme.

- Enhver konkurs er én for meget. Med regeringens forslag er der taget skridt til at imødekomme konkursudfordringen og skabe mere ro på området. Det er en udfordring, som optager os meget i DI, og derfor har vi fået Kammeradvokaten til at udarbejde en vejledning til kommunerne, så de har redskaberne til at begrænse konkurser. Og så har vi tidligere samlet parterne om en række fælles anbefalinger til det gode samarbejde mellem kommunerne og leverandørerne, siger branchedirektør Jakob Scharff, DI.

Se DI’s initiativer til forebyggelse af konkurser her.

Regeringen lægger blandt andet op til at ændre serviceloven, så kommunerne bliver forpligtet til at sikre, at de betaler den rigtige pris for privat hjemmepleje. Et serviceeftersyn viser nemlig, at priserne varierer meget fra kommune til kommune, og at priserne er markant lavere i de kommuner, som har været plaget af konkurser. Derudover vil regeringen i samarbejde med KL sikre, at kommunerne stiller krav om bankgaranti og styrker dialogen med private leverandører. DI mener, at kommunerne desuden bør forpligtes til at efterbetale de private leverandører, hvis afregningspriser fejlagtigt er blevet sat for lavt.

- Vi er tilfredse med, at regeringen vil forpligte kommunerne til at tjekke, om betalingen til de private leverandører er korrekt og svarer til, hvad det vil koste kommunerne selv at løse opgaven. Det er afgørende, at konkurrencen er lige. Det er ikke rimeligt, at de private leverandører bliver forskelsbehandlet med en lavere betaling, fordi kommunen regner forkert. Derfor mener vi også, at kommunerne bør forpligtes til at efterbetale de private leverandører, hvis budgetterne ikke holder, siger Jakob Scharff.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

DI peger desuden på, at der er behov for et uafhængigt tilsyn, som holder øje med, at borgerne får den pleje, de skal have.

- Kommunerne har i dag mange forskellige kasketter på inden for ældreområdet. Det er eksempelvis kommunen selv, som både visiterer, leverer og fører tilsyn med hjemmeplejen. I DI foreslår vi derfor et styrket og uafhængigt tilsyn, som kan sikre, at de ældre får den hjælp og omsorg, de er berettiget til – uanset om de får hjælp fra en privat eller kommunal leverandør, siger Jakob Scharff.

Det fremgår af regeringens serviceeftersyn, at omkring 70 pct. af kommunerne vælger at lade den kommunale leverandør stå uden for udbud. Derudover følger stadig færre kommuner op på, om den budgetterede timepris faktisk er korrekt. Det betyder, at de private leverandører ofte leverer hjemmepleje til en lavere timepris end de kommunale leverandører, samtidig med at de konkurrer om at levere den bedste kvalitet til borgere. DI mener, at der skal tages et opgør med den unfair konkurrence i hjemmeplejen.

- Forskellig afregning for den samme ydelse giver en ulige konkurrencesituation, som hverken leverandører eller borgere kan være tjent med. De kommunale myndigheder må finde en model, hvor kommunale og private leverandører tilnærmer sig lige konkurrencevilkår i kontraktperioden. Den nuværende praksis er uholdbar og er med til at undergrave den kvalitetskonkurrence, som er intentionen med det frie valg, siger Jakob Scharff.

Mest Læste

Annonce