Kommuner tøver med konkurrenceudsættelse

Politik

21/04/2016 12:00

Chefkonsulent

Ny opgørelse fra DI viser, at andelen af kommunale opgaver, der udsættes for konkurrence og overtages af private, steg med blot 0,1 procentpoint fra '14 til '15. Enkelte kommuner har sat vist vejen, men der bør sættes måltal for alle, mener DI.

Danske kommuner bruger hvert år 227 mia. kr. på rengøring, affaldsindsamling, hjemmehjælp og andre serviceopgaver, der kunne udsættes for konkurrence fra private aktører. I 2015 var det dog kun opgaver for 60 mia. kr., der blev sendt i udbud og overtaget af private, viser en ny opgørelse fra DI.

De 60 mia. kr. svarer til, at 26,3 pct. af serviceopgaverne er sendt i udbud og overtaget af private. Det er en stigning på 0,1 pct. i forhold til 2014.

- I regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen i denne valgperiode vil fremlægge en plan for øget konkurrenceudsættelse, og at planen blandt andet vil indebære måltal. Derfor opfordrer vi regeringen til at fremlægge denne plan snarest. Vi foreslår, at måltallet sættes til 45 pct. i 2025, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Service.

Læs også: DI: Udbudslov giver større klarhed

Nogle kommuner kan

Branchedirektøren understreger, at måltallet bør gælde for både stat, kommune og regioner og vurderer samtidig, at 45 pct. i 2025 er en realistisk målsætning.

- Gribskov Kommune konkurrenceudsatte allerede i 2014 mere end 45 pct. af de udbudsegnede serviceopgaver og har dermed vist, at det kan lade sig gøre, siger Mette Rose Skaksen.

Hun pointerer samtidig, at nogle kommuner har øget konkurrenceudsættelsen væsentligt mere end gennemsnittet. Blandt dem er Odsherred Kommune, som i 2014 udbød opgaverne med praktisk hjælp til omkring 500 hjemmehjælpsmodtagere. Opgaven gik til rengøringsvirksomheden Elite Miljø. Det var medvirkende til, at kommunens brug af private leverandører steg med 4 procentpoint. Det betyder, at private leverandører nu står for 31 pct. af kommunens samlede driftsopgaver.

- Og i Guldborgsund Kommune har en strategisk satsning på konkurrenceudsættelse øget de privates andel med 5 procentpoint og opnået bedre kvalitet og væsentlige besparelser, siger Mette Rose Skaksen.

Læs også: Privat vejvedligeholdelse betaler sig

Strategier sikrer kvalitet

Hun foreslår desuden, at måltallet suppleres med udbudsstrategier i de enkelte kommuner, som forklarer, hvordan kommunerne vil øge konkurrenceudsættelsen.

- Det vil sikre, at det øgede udbud bliver gennemtænkt og kan samtidig være med til at sikre, at de kommunale udbud ikke kun har fokus på pris men også inddrager kvalitetskrav, siger Mette Rose Skaksen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V).

Læs også: Kommuner fokuserer på pris i udbud

Mest Læste

Annonce