Øget kvalitet i ældreplejen

Politik

20/09/2016 12:27

Chefkonsulent

Borgernes stigende forventninger til serviceniveauet i ældreplejen og ønsker til individuelt tilpassede løsninger, sammenhæng i behandlingen og den demografiske udvikling nødvendiggør, at vi tilpasser organiseringen af vores ældrepleje til fremtiden.

DI Service og brancheorganisationen for velfærdsleverandører Dansk Sundhed og Velfærd ønsker at sætte organiseringen af fremtidens ældrepleje til debat.

”Vi kan se, at de ældre ønsker det frie valg og at fremtidens efterspørgsel kalder på større mangfoldighed og bedre sammenhæng i den tilbudte ældrepleje. Det nytter ikke noget, at vi krampagtigt fastholder de kommunale monopoler”, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, DI Service.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

Med et oplæg under overskriften ”Øget kvalitet i ældreplejen” ønsker de private leverandører at komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre og udvikle kvaliteten i ældreplejen på både kort og længere sigt.

Det er helt nødvendigt, at der tages politiske initiativer, som sikrer, at det frie valg og kvaliteten i ældreplejen udvikles i takt med efterspørgslen. Åbenhed, lige vilkår og gennemsigtighed i konkurrencen om levering af ældrepleje er vigtige forudsætninger for en fortsat og vedholdende udvikling af velfærden.

Anbefalingerne i oplægget fokuserer på et mere velfungerende frit valg, bedre brug af udbud og udvikling af plejecentrene.

”Vores ønske er, at anbefalingerne vil give afsæt til en konstruktiv debat om konkrete løsninger for fremtidens ældrepleje med fokus på kvaliteten og øget frit valg”, siger Mette Rose Skaksen.

Læs "Øget kvalitet i ældreplejen med et styrket frit valg og øget inddragelse af private leverandører" her

Initiativer mod konkurser på ældreområdet

Der har den seneste tid været en række konkurser på hjemmeplejeområdet. DI Service og brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd har gennemført en række initiativer, som skal understøtte et godt offentlig-privat samarbejde:

Pejlemærker for et godt og udviklende samarbejde

Vejledning fra Kammeradvokaten

Mest Læste

Annonce