Uklar udtalelse skaber fortsat strid om kommuners salg af genbrugsaffald

Politik

30/6/17 9:15

Chefkonsulent

Med henvisning til en udtalelse fra 1986 lader Ankestyrelsen det fortsat stå uafklaret, om kommuner må sælge genstande, som borgere afleverer på genbrugspladser. DI står ”fuldstændig uforstående” og vil fortsætte kampen mod kommunernes salg.

Regeringen bør i sit kommende udspil om offentligt opgavetyveri sætter klare begrænsninger for kommunernes muligheder for at drive erhvervsvirksomhed i konkurrence med private virksomheder.

Det er konklusionen i DI, efter at Ankestyrelsen har afgivet en udtalelse om lovligheden af kommuners salg af genstande, som borgere afleverer på genbrugspladser, herunder elektrisk og elektronisk udstyr.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

- Vi opfordrede i januar 2015 Ankestyrelsen til at udtale sig. Efter 2,5 års venten på udtalelsen, kan vi konstatere, at udtalelsen ikke giver kommuner, borgere og virksomheder en klar forståelse af rollefordelingen og grænsen mellem lovlige og ulovlige aktiviteter. Det er virkelig ærgerligt, siger miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, DI.

Læs også: kommuner skal ikke konkurrere med private virksomheder

Gamle udtalelser lægges til grund
I udtalelsen fra Ankestyrelsen henvises der til, at Indenrigsministeriet i 1986 udtalte, at det er lovligt for kommuner at påtage sig visse former for produktionsvirksomhed, som lå uden for eller i hvert fald i udkanten af, hvad kommuner hidtil normalt havde kunnet beskæftige sig.

- Vi er helt uforstående overfor den juridiske afvejning i udtalelsen, hvor de juriske argumenter i meget gamle udtalelser fra Indenrigsministeriet nu bruges i en meget anderledes situation. Der er et stort, velfungerende markedet for genbrug i Danmark, og derfor er der slet ikke brug for, at kommunerne supplerer med egne butikker. Særligt fordi butikkerne ikke bliver drevet på markedsvilkår og derfor fordrejer konkurrencen, siger Karin Klitgaard.

Hun slår fast, at DI ikke er imod genbrug af hverken elektroniske produkter eller andre genstande fra de danske husholdninger.

- Vi mener blot, at kommunerne går alt, alt for langt, når de som lokale affaldsmyndigheder modtager både affald samt funktionsduelige og genbrugelige genstande på de kommunale genbrugsstationer, og derefter renser eller reparerer dem og sælger dem i butikker etableret til formålet,” siger Karin Klitgaard.

Læs også: Ikke grønt lys til kommunale genbrugsbutikker

DI går videre med emnet
DI konstaterer på baggrund af udtalelsen, at der er behov for en ændring af reglerne. Både for at sikre en fair konkurrence og for at uønskede kommunale aktiviteter forbydes.

- Det er derfor DI’s klare opfordring, at regeringen i sit kommende udspil om offentligt opgavetyveri sætter klare begrænsninger for kommunernes muligheder for at drive erhvervsvirksomhed i konkurrence med private virksomheder, siger Karin Klitgaard.

Læs også: Brugt elektronik kan give virksomhederne milliardgevinst

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce