Social opdeling fra vuggestuealderen

16/05/2012 09:41

Administrator

De offentlige daginstitutioner har markant flere børn fra familier uden uddannelse end de private børnehaver og vuggestuer. FOA frygter social opdeling allerede fra vuggestuealderen.


Forældre med en erhvervsrettet uddannelse vælger oftere en privat vuggestue eller børnehave til deres børn end forældre uden uddannelse. Mens hver 4. private daginstitution ikke har børn af ufaglærte forældre, gælder det kun for hver 10. af de offentligt drevne institutioner, hvad enten de er kommunale eller er selvejende institutioner. Det viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har foretaget for FOA.

”Den sociale skævdeling vi ser i privatskolerne i forhold til folkeskolerne, kan vi nu også se eksisterer på dagtilbudsområdet. Med de betydelige forskelle der er i forældrenes uddannelsesbaggrund, risikerer vi, at den hastigt voksende privatisering af dagtilbudsområdet fører til en udbredt social skævdeling mellem børnene allerede inden de er blevet et år,” siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Den sociale opdeling afspejler sig ikke kun i forældres uddannelseslængde. Også i forhold til etnisk baggrund, er der forskel på de børn, der går i de offentligt drevne institutioner og børnene i de private daginstitutioner. I mere end en tredjedel af privatinstitutionerne er der slet ingen børn med anden etnisk baggrund end dansk, mens det kun gælder for hver 10. af de offentlige.

”De private institutioner bestemmer i modsætning til de kommunale og de selvejende institutioner selv, hvem de vil optage, og vores undersøgelse tyder altså på, at det trækker i retning af en social og etnisk opdeling af børnene helt ned i vuggestuealderen. Det er en utrolig uheldig udvikling, og bør få regeringen til alvorligt at overveje at sætte en stopper for privatiseringen af daginstitutioner,” siger Jakob Sølvhøj.

Mens der er en markant forskel i sammensætningen af børnene i de offentligt drevne og de private institutioner, er der derimod ikke nævneværdig forskel i sammensætningen af børnene i de kommunale og de selvejende institutioner, hvor reglerne for optagelse af børn er de samme.

Mest Læste

Annonce