Cradle to Cradle – din dokumentation på bæredygtige og genanvendelige hygiejneprodukter

Bæredygtighed

27/03/2018 15:00

Berendsen Textil Service A/S

100 % genanvendelige produkter i toiletrummet giver dig en cirkulær økonomi med omtanke for miljøet
Berendsens dispensere har, som de eneste på det danske marked, fået det internationale bæredygtighed og produktsundheds certifikat – Cradle to Cradle. Det er din garanti for, at dispenserne er 100 % genanvendelige og forårsager et minimum af spild, hvad angår forurening og affald.   Cradle to Cradle stræber efter at genbruge råmaterialer fra produktionsprocessen. Ifølge denne filosofi bør hvert materiale der anvendes i produktet blive genanvendt i et nyt produkt eller genanvendt ved at gives tilbage til naturen i slutningen af produktets levetid.   Hele Berendsens dispenserlinje har opnået denne certificering. Det betyder, at produkterne kan skilles ad efter endt levetid, og de enkelte materialer kan genanvendes til nyt råmateriale. Råmaterialet bruges til at producere nye plastprodukter som f.eks. skovle og blomsterkasser.   Antallet af Cradle to Cradle produkter på markedet er støt stigende. Medio 2017 er der således over 8.000 Cradle to Cradle certificerede produkter verden over. Cradle to Cradle produkter lever op til de meget høje bæredygtighedskrav, som produktstandarden stiller krav til i certificeringsprocessen.   Nedenfor er der beskrevet, hvilke kriterier der ligger til grund for Cradle to Cradle certificeringen:   Materialesundhed Samtlige indholdsstoffer i produktet kortlægges helt ned til 100 ppm (parts per million) og vurderes for indvirkningen på menneskers sundhed og på miljøet. Målet er, at produktet kun består af materialer, der er 100 % sunde for mennesker og miljø.   Genbrug og genanvendelse Det vurderes, hvor stor en del af produktet der er lavet af genanvendte eller hurtigt fornybare materialer, samt hvor stor en del der kan genbruges eller genanvendes (teknisk kredsløb) eller nedbrydes sikkert (biologisk kredsløb). Målet er at eliminere begrebet affald og at sikre, at alle materialer bevarer deres værdi.   Vedvarende energi Energiforbrug kortlægges og det vurderes, i hvor høj grad der anvendes vedvarende energi i produktionen. Målet er, at 100 % af produktionens energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder.   Forvaltning af vandressourcen Vand betragtes som en værdifuld ressource, vandforbrug kortlægges og kvaliteten af spildevandet fra produktionen vurderes. Målet er, at vand udledt fra produktionen har drikkevandskvalitet og at bevare de lokale vandressourcer.   Social ansvarlighed Det vurderes, om virksomheden handler i overensstemmelse med anerkendte standarder for social ansvarlighed. Målet er at sikre fair arbejdsforhold hos producenten og i alle led af leverandørkæden.

Mest Læste

Annonce