Politisk indsats for at nedsætte ventetiden for akutte patienter i Region Hovedstaden

20/06/2012 11:06

Region Hovedstaden

Konkrete servicemål og bedre kommunikation skal være i fokus -En ventetid på maksimalt 1 time før behandlingen starter for halvdelen af alle patienter med mindre alvorlige skader, grundig information til patienterne om hvorfor de venter på behandling, og en intern analyse hver gang en patient venter mere end seks timer.

Det er nogle af de konkrete indsatspunkter, som regionsrådet i Region Hovedstaden netop har vedtaget for at fortsætte den positive udvikling i ventetiderne på regionens akutmodtagelser og akutklinikker.

I efteråret 2011 blev en tværgående politisk arbejdsgruppe nedsat af regionsrådet for at udarbejde forslag til politiske mål i forhold til ventetid og service for skadepatienter.

Arbejdsgruppen bestilte 12 analyser, og det er dem, der danner baggrund for de anbefalinger, som regionsrådet nu enstemmigt har vedtaget.

Konkrete servicemål for borgerne
Det drejer sig bl.a. om følgende konkrete servicemål:

Halvdelen af alle patienter, der kommer med mindre alvorlige skader, de såkaldte blå patienter, skal være i behandling inden for en time. I forvejen kommer patienter med alvorlige skader eller sygdom, de såkaldte røde patienter, til med det samme uden ventetid.

95 procent af de blå patienter skal være i behandling inden for fire timer.

 • Der skal udarbejdes fælles regionale retningslinjer for kommunikation til patienterne om ventetid, herunder brug af infoskærme, og forklaring på hvorfor der ved spidsbelastninger er ventetid for patienter med mindre alvorlig sygdom og skade.
 • 90 procent af alle patienter skal modtage information om ventetid og udviklingen i ventetiden.

  Formanden for den tværpolitiske arbejdsgruppe, Kirsten Lee (R), er meget tilfreds med de vedtagne servicemål:

  - Vi har sammen med administrationen og hospitalerne lavet et grundigt stykke arbejde for at finde ud af, hvor vi kan sætte ind og gøre tingene bedre. Der vil altid forekomme ventetid i akutmodtagelser og akutklinikker, for vi skal bruge flest penge på de mest syge i hospitalsvæsenet. Men nu sender vi et kraftigt signal om, at der er grænser for ventetiden, og at borgerne skal have en ordentlig service, siger Kirsten Lee.

  Yderligere tiltag mod lang ventetid
  De store akutmodtagelser i Region Hovedstaden har allerede modtaget ekstra penge til at ansætte flere folk og der er også indført såkaldte fast-tracks, som giver ekstra hurtig behandling til småskader. Det har haft en positiv effekt på den gennemsnitlige ventetid, som er faldet med 20 minutter siden august 2011, så den nu er på 39 minutter.

  Men regionsrådet har nu vedtaget yderligere tiltag:

  Hospitalerne skal løbende lave arbejdsgangsanalyser i akutmodtagelserne og akutanalyserne for at sikre, at behandlingen er mest ressourceeffektiv.

 • Hvis en patient med småskader venter mere end seks timer, skal der laves en analyse af, hvad der gik galt, hvis årsagen ikke er usædvanligt mange patienter på én gang.
 • Hospitalerne skal arbejde med at anvende frivillige pårørendestøtter.
 • Telefonnummeret 1813 til regionens akuttelefon, der rådgiver borgere i tvivl ved akut sygdom og skade og oplyser aktuelle ventetider, skal stå på sundhedskortet.
 • Regionsrådet skal halvårligt have information om akuttelefonens aktivitet og udviklingen i ventetiden fordelt på hospitaler.
   

- Nu stiller vi politisk skarpt på ventetiderne, så vi hele tiden har styr på dem og kan skride ind, hvis de begynder at stige. Vi skal fastholde trygheden, kvaliteten og effektiviteten, siger Kirsten Lee.
 

Fakta:

 • - I 2011 var der 339.777 besøg på Region Hovedstadens 5 akutmodtagelser og 6 akutklinikker

  - Op mod 80 procent af patienterne kommer med mindre alvorlig sygdom eller skade.

  - En måling fra februar viser, at 29 procent af de behandlede patienter kunne være behandlet hos egen læge, og ni procent kunne have behandlet sig selv.

  - Patienterne inddeles (triageres) i fem forskellige farver, hvor rød er øjeblikkelig hjælp uden ventetid, og blå er en mindre skade.

 • Der går i gennemsnit fire minutter fra ankomst, til triageringen er foretaget.

  - Den gennemsnitlige ventetid fra triagering til behandling starter er 39 minutter – et fald på 20 minutter siden august 2011.

  - En undersøgelse af patienttilfredsheden på akutmodtagelser viser, at 90 procent har et positivt indtryk af deres besøg.

  - Ni ud af ti der ringer til Region Hovedstadens akuttelefon på nummer 1813 vurderer den vejledning, de får som god eller virkelig god.

Mest Læste

Annonce