Erhvervslivet i spidsen for nordjysk fødevaresatsning

25/02/2013 14:53

Region Nordjylland

Vækstforum Nordjylland har sat erhvervslivet i spidsen for arbejdet med ny organisering og målrettede indsatser, der skal styrke udviklingen og konkurrenceevnen i regionens vigtige fødevareerhverv.

Vækstforum har nedsat en professionel bestyrelse til at målrette arbejdet med at skabe nytænkning og øget konkurrenceevne i det nordjyske fødevareerhverv. Det sker for at ruste erhvervet bedst muligt til de konstant ændrede markedsvilkår – for ingen kender udfordringer og potentiale bedre end de nordjyske fødevarevirksomheder selv.

Baggrunden for det nye initiativ er Vækstforums ønske om fortsat at satse massivt på udvikling af fødevareerhvervet i Nordjylland. Dels fordi erhvervet allerede i dag er centralt i regionen med 9.000 arbejdspladser alene i fødevareindustrien, som tegner sig for en årlig omsætning på ca. 19 mia. kr. Men ikke mindst fordi potentialet for noget endnu større absolut er til stede.

En verden af muligheder – men også barrierer for vækst
Den nye bestyrelse har allerede taget fat på arbejdet, og fokus er klart. Det er fødevarevirksomhedernes egne behov og oplevede barrierer for vækst, der er omdrejningspunktet. Målet er at sikre, at styrkepositioner så som ensartet kvalitet og fødevaresikkerhed udnyttes bedre – bl.a. som grundlag for øget eksport på det hastigt voksende globale fødevaremarked.

Det fortæller formanden for den nye bestyrelse, Richard Fynbo, som til daglig er direktør i virksomheden Fynbo Foods:

- Verdensbefolkningen vokser med uformindsket styrke og ikke mindst efterspørgslen fra en større middelklasse i nogle af verdens nye store økonomier skaber muligheder, vi skal udnytte, siger Richard Fynbo og fortsætter:

- Eksport er således en af de væsentligste drivkræfter for bæredygtig vækst i en trængt dansk økonomi. Fødevaresektoren står for en fjerdedel af den danske vareeksport. Til gengæld ved vi også, at denne styrkeposition langt fra udnyttes. Alene 10 % af de danske eksportører står for 90 % af den samlede eksport.

En af fødevareerhvervets store udfordringer er således bedre udnyttelse af potentialet i innovation, nye produkter og nye markeder. Derfor er den nye bestyrelse sammensat af visionære erhvervsledere, som har fingrene på pulsen i fødevareerhvervet, og som desuden repræsenterer både den landbaserede fødevareindustri, fiskeriet, distribution og afsætning samt forskning og udvikling.

Mest Læste

Annonce