Vækstforum sender mere højtuddannet arbejdskraft ud i nordjyske virksomheder

22/06/2012 12:45

Region Nordjylland

Vækstforum Nordjylland har besluttet at investere 22 mio. kr. i et ekstraordinært initiativ, der skal sende flere højtuddannede ud i små og mellemstore virksomheder i Nordjylland og skabe øget udvikling og vækst samt varig beskæftigelse.

Alt imens masser af nye kandidater springer ud fra de nordjyske uddannelsesinstitutioner med eksamensbeviset i hånden, så står efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft stadig i stampe både i Nordjylland og i resten af Danmark. Ud over at situationen er ulykkelig for den enkelte, som ikke kan finde arbejde, så er det også et problem for samfundet, fordi værdifulde kompetencer ikke bringes i anvendelse.

I Nordjylland er udfordringen især, at regionens mange små og mellemstore virksomheder ikke har nogen stærk tradition for at ansætte højtuddannede medarbejdere. Det gælder især i regionens yderområder, hvor der ofte skal en ekstra gulerod til, før virksomhederne beslutter at prøve kræfter med en ny højtuddannet kollega.

En sådan gulerod serverer Vækstforum nu for det nordjyske erhvervsliv. I samarbejde med Væksthus Nordjylland og projektet Yderlig Vækst tilbydes små og mellemstore virksomheder at ansætte en højtuddannet medarbejder med løntilskud på op til 15.000 kr. om måneden i de første 6-12 måneder. Herefter skal samarbejdet gerne have udviklet sig til en klar win-win situation for begge parter, så der bliver tale om varig beskæftigelse på almindelige vilkår, hvilket ifølge erfaringen sker i 2 ud af 3 tilfælde.

Vækstforums initiativ forventes i første omgang at resultere i mindst 40 nyansættelser af højtuddannede. Samtidig er det håbet, at initiativet kan blive et skridt i retningen af en kulturændring i de små og mellemstore virksomheder, så flere i fremtiden vil gøre brug af de højtuddannedes kompetencer.

Vækst i det private erhvervsliv – i hele Nordjylland
Med sit nye store initiativ ønsker Vækstforum at styrke udviklingen yderligere i det private erhvervsliv i Nordjylland. Stramme offentlige budgetter betyder nemlig, at det er her, at vækstmulighederne findes i de kommende år:


- Det er den private sektor, der skal trække væksten, og vi vil gerne skabe gode rammer for især de små og mellemstore virksomheder, som Nordjylland har så mange af. De rummer et stort udviklingspotentiale, som vi kan få indfriet, hvis de rette kompetencer bliver sat i spil, siger Ulla Astman, som er formand for Vækstforum Nordjylland.

Samtidig gennemfører Vækstforum sit nye initiativ med en særlig opmærksomhed omkring udfordringerne i regionens yderområder, hvor det kan være svært at tiltrække højtuddannede arbejdskraft:

- På den front har virksomhederne i de større byer det nemmere, fordi de i forvejen har mere kontakt til byernes uddannelses- og videnmiljøer og i højere grad har tradition for at ansætte højtuddannede. Men det er afgørende, at vi får øget kompetenceniveauet og væksten i hele Nordjylland. Derfor kommer en stor del af investeringerne i vores nye initiativ til at tilgodese virksomheder i netop yderområderne, forklarer Ulla Astman.

Højtuddannede giver virksomheder konkurrencefordel
Det er veldokumenteret, at virksomheder opnår store fordele ved at tilknytte højtuddannet arbejdskraft. Bl.a. viser en analyse fra Region Nordjylland og konsulentfirmaet Damvad, at andelen af højtuddannet arbejdskraft i en virksomhed har en tydelig positiv indflydelse på virksomhedens produktivitet – og med andre ord er et meget vigtigt konkurrenceparameter på det globale marked.

Den er den fordel og tilhørende forretningsgevinst, som Vækstforum håber og forventer at de nordjyske virksomheder med tiden vil tage til sig. Herved kan både udefrakommende højtuddannede samt det støt stigende antal kandidater fra bl.a. Aalborg Universitet og University College Nordjylland få deres kompetencer bragt i spil til gavn for det nordjyske erhvervsliv.

Vækstforums nye initiativ er et skridt på vejen. I første fase af initiativet investerer Vækstforum 10 mio. kr., som dækker tilskud til ansættelse af mindst 40 højtuddannede i nordjyske virksomheder. Desuden reserverer Vækstforum yderligere 12 mio. kr. til en senere udvidelse af initiativet med en ordning, der efter planen skal få flere højtuddannede til at starte egen virksomhed, for også derved at styrke det nordjyske erhvervsliv. Midlerne kommer dels fra EU’s Strukturfonde og dels fra de regionale udviklingsmidler.

Yderligere informationer

Rapport: ”Isbryderskæbner”, Aalborg Universitet, 2012

Rapporten er udarbejdet af Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, bekræfter, at samarbejde mellem virksomheder og højtuddannede skaber en win-win situation, og at et kortvarigt tilskud kan være vejen til varig beskæftigelse. Rapporten belyser betydningen for Nordjylland af en række tilskudsordninger, som siden midten af 1990’erne har skabt match mellem højtuddannede og små og mellemstore virksomheder. Tilskudsordningerne omfatter Isbryderordningen samt Problemknuser-, Pioner- og Videnpilotordningen.

Projekt: Yderlig Vækst, Væksthus Nordjylland

Vækstforums nye initiativ gennemføres i tæt samarbejde med Væksthus Nordjylland som en udvidelse af projekt Yderlig Vækst, som tidligere har modtaget 43 mio. kr. via Vækstforum. Projektets formål er at skabe vækst gennem strategi- og kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner og -potentiale i Nordjyllands yderområder. Virksomhederne får som led i projektet tilbudt støtte til rådgivning, kompetenceløft og tilknytning af højtuddannet arbejdskraft.

Læs mere om Væksthus Nordjylland på www.vhnordjylland.dk

Mest Læste

Annonce